LEGIONOWSKI. Chirurgia, okulistyka i ginekologia – co będzie w nowym szpitalu?

2021-12-15 5:07:51

Komu i w jakim zakresie będzie udzielona pomoc w wojskowym szpitalu w Legionowie, który ma zostać otwarty już w styczniu 2022 r., odpowiadają ordynatorzy trzech nowoczesnych oddziałów: dr n. med. Rafał Marszałek – ordynator Chirurgii Ogólnej, dr n. med. Mateusz Tłustochowicz – ordynator Chirurgii Okulistycznej oraz dr hab. n. med. Artur Rogowski – ordynator oddziału Ginekologii


Nadrzędną ideą, która zdecydowała o organizacji i sposobie funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego publicznego charakteru, było zapewnienie potrzebującym chorym dostępu do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziedzinach medycyny.

Szpital w Legionowie wyróżniać będzie zarówno zdolność do reagowania na nagłe zdarzenia zdrowotne, jak i działania o charakterze zachowawczym i profilaktycznym.
W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe – chirurgia, ginekologia i okulistyka – są jednostkami wpisującymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik Wojskowego Instytutu Medycznego – dają możliwość prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce oznacza to, że każdy chory, który trafi do oddziału zabiegowego szpitala w Legionowie będzie miał okazję skorzystać z szerokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. Jednocześnie, w razie konieczności poszerzenia zakresu terapii, postępowanie takie niejako automatycznie będzie kontynuowane w szpitalu przy Szaserów.

W jaki sposób pacjenci z zakresu chirurgii będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?
W zakresie chirurgii pacjenci będą mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani zostaną do Oddziału z wyznaczonym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach ambulatoryjnych.

Jak pomagał będzie oddział ginekologii?
Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii będą w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji oraz wyznaczenia terminu operacji.
Ponadto, pacjenci w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej (między innymi leczenia zabiegowego) będą przyjmowani do odpowiednich Oddziałów za pośrednictwem Izby Przyjęć Szpitala w Legionowie.

dr hab. n. med.
Artur Rogowski

Komu pomoże oddział okulistyki?
Poradnia okulistyczna w ramach AOS będzie przyjmować wszystkich pacjentów okulistycznych zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem plamki związanej z wiekiem (AMD) i z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu WIM w Legionowie. Pozostałe procedury chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpitalu przy ul. Szaserów.

Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?
Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital.
Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie należał do systemu ratownictwa medycznego ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i leczenie chorych z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego.

Należy podkreślić, że leczenie ostrych stanów położniczych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży nie będzie możliwe z powodu braku oddziału położniczego w strukturze szpitala. Państwowy System Ratownictwa Medycznego zostanie powiadomiony o strukturze Szpitala w Legionowie.

dr n. med.
Rafał Marszałek

Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów Chirurgii, Ginekologii (np. po operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?
Oddział Intensywnej Terapii Szpitala WIM w Legionowie przyjmować będzie chorych w stanie zagrożenia życia z Oddziałów Szpitala w Legionowie, Izby Przyjęć Szpitala w Legionowie oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszające się do Szpitala będą przyjmowane i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii jeżeli tego wymagać będzie ich stan zdrowia.

Czy pacjenci z atakiem kamicy nerkowej będą mogli zwrócić się po pomoc?
Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w Oddziale Chirurgii to: kamica i stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i przewlekłe), ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby gruczołu piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Oddziale Chirurgii będą również wykonywane laparoskopie diagnostyczne.

Jaki będzie zakres leczenia na Oddziale ginekologii?
Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które będą leczone w Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej są: guzy jajników, wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne, rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozamaciczne. Będą wykonywane operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie, laparotomie), operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisteroskopia, resektoskopia) oraz inne zabiegi między innymi: wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.

Czy szpital będzie leczył zaćmę?
Leczenie zabiegowe w Oddziale Chirurgii Okulistycznej będzie obejmować pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanego z wiekiem (AMD) i diabetyków z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) w ramach programów lekowych – podawaniu leków w formie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej.

Czy szpital będzie miał odpowiedni personel oraz sprzęt do wykonywania znieczuleń?
W Szpitalu w Legionowie będzie działać Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy mają doświadczenie w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto anestezjolodzy monitorować będą również stan pacjenta w trakcie zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym na przykład w trakcie opearacji zaćmy. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra zapewnią również opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia. Aparatura OIT umożliwia leczenie niewydolności wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych.

 

Czy będą ostre przyjęcia: Chirurgia np. ostre przyjęcia z Izby Przyjęć, Ginekologia np. krwawienia z dróg rodnych?
W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów wymagających zabiegu w trybie nagłym w zakresie możliwości Szpitala. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego pacjenci kierowani będą do szpitala WIM w Warszawie przy ul. Szaserów. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywać się będzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru.

dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

Czy szpital pomoże w przypadku ciała obcego w oku?
Chorzy zgłaszający się ze stanami ostrymi w zakresie okulistyki będą zaopatrywani w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne urazy, ostre stany okulistyczne). Pacjenci ze stanami nagłymi w zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą kierowani do szpitala WIM przy ulicy Szaserów.

Jaki będzie wkład anestezjologów w proces leczenia pacjentów operowanych w trybie planowym w szpitalu w Legionowie?
Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja w Poradni ma na celu umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych, które mogą wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentualnej modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie również współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po operacji – bólu pooperacyjnego oraz pooperacyjnych nudności i wymiotów.

Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny na podstawie pytań od mieszkańców Legionowa i okolic
Foto: © Piotr Bławicki/WIM
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *