LEGIONOWSKI. Cześć z inwestycji została przesunięta na przyszły roku

2021-11-14 5:36:41

Trzy ważne inwestycje drogowe dopiero w 2022 r.! Czego powiat nie zrobi w tym roku?


Powiat legionowski nie wykona w tym roku: projektów rond w Szadkach i Łajskach na ul. Nowodworskiej oraz przebudowy ul. Promyka w Karolinie w gminie Serock. Zaoszczędzono dzięki temu 3,75 mln zł

Rondo w Szadkach

Pierwszą inwestycją, która nie zostanie zrealizowana w tym roku jest projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Nasielskiej z drogami krajową nr 62 (DK nr 62) i wojewódzką nr 622 (DW nr 622) w Szadkach w gminie Serock. – Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021r. z uwagi na brak uzgodnień pomiędzy jednostką koordynującą tj. Urzędem Miasta i Gminy Serock (UMiG Serock), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – napisano w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu Legionowskiego. Dzięki temu zaoszczędzono 45 tys. zł.

Rozbudowa
ul. Nowodworskiej w Łajskach

Drugą przełożoną inwestycją jest rozbudowa ul. Nowodworskiej w Łajskach w gminie Wieliszew w miejscu jej skrzyżowania z ul. Suwalną. W tym roku miał powstać jej projekt za 100 tys. zł, niestety w 2 przetargach nie znaleziono na to chętnych. – Zgodnie z założeniami planuje się realizację zadania
w 2022 r. w formie dotacji dla województwa mazowieckiego. Środki na ten cel planuje się zabezpieczyć na etapie planowania budżetu powiatu legionowskiego na 2022r. – czytamy w uzasadnieniu.

Poszerzenie
ul. Promyka w Karolinie

Ostatnią przełożoną inwestycją jest przebudowa ul. Promyka w Karolinie w gminie Serock. Miała ona kosztować 3,6 mln zł. W tegoroczne lato znaleziono nawet jej wykonawcę, ale 25 października zrezygnowano z inwestycji. – Z uwagi na odwołanie się jednego z wykonawców, który złożył ofertę do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r. Środki na realizację inwestycji zostaną zaplanowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r. – czytamy w uzasadnieniu.
Remont drogi będzie obejmować poszerzenie jej do szerokości 6 m oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni na 1,4-kilometrowym odcinku ul. Promyka, od jej skrzyżowania z drogą krajową nr 61 (DK nr 61) do ul. Prostej w Karolino. Oprócz tego przy drodze ma powstać jednostronny chodnik oraz nowe zjazdy do przydrożnych posesji.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *