LEGIONOWSKI. Czy grozi nam powódź i podtopienia?

2021-02-23 6:18:56

Obfite opady śniegu, a potem gwałtowna odwilż spowodowały, że poziom wód w rzekach gwałtownie się podnosi. Mieszkańcy miejscowości nad Wisłą obawiają, czy niemodernizowane od lat i osłabione wały przeciwpowodziowe wytrzymają ewentualne spiętrzenie rzeki

Zgodnie z informacjami spółki Wody Polskie obecnie na terenie powiatu legionowskiego stan poziomu wód określa się jako wysoki, lokalnie średni (stacja Włocławek). Dopiero dalej  na wysokości Wyszogrodu i Kępy Polskiej (powiat Płocki) spodziewane są wahania powyżej stanu alarmowego (tendencja wzrostowa). Od kilku dni na Wiśle pracują lodołamacze, które rozbijają zalegającą na rzece krę, aby nie powstawały zatory, które mogłyby skutkować lokalnymi podtopieniami. Śnieg topnieje jednak tak szybko, że w każdej chwili możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

W związku z obawami osób mieszkających nad Wisłą wystąpiliśmy do Powiatu z pytaniem na jakim etapie jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Dowiedzieliśmy się, że  trwa procedura związana z wydaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji środowiskowej. Wniosek o jej wydanie został złożony w czerwcu 2020 r.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *