LEGIONOWSKI. Dofinansowanie na nietoperze

2019-07-04 8:45:06

Nadleśnictwo Jabłonna podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pt. „Monitoring populacji oraz czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Jabłonna”. Dofinansowanie wynosi 40,6 tys zł


Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna stwierdzono występowanie 16 gatunków nietoperzy z pośród 26 gatunków nietoperzy stwierdzonych w Polsce. Realizacja monitoringu populacji pozwoli zdobyć aktualną wiedzę o zasiedleniu przez nietoperze terenu obszarów Natura 2000: Ostoja Nowodworska PLH140043, Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnie PLH140045, Forty Modlińskie PLH140020, Dolina Wkry PLH140005 i Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz rezerwatów Bukowiec Jabłonowski, Jabłonna, Pomiechówek, Zegrze, Dolina Wkry. Jak informuje Nadleśnictwo Jabłonna, prowadzony monitoring umożliwi w przyszłości ocenę stanu populacji nietoperzy oraz zagrożeń tej grupy zwierząt. W ramach projektu planowane jest wywieszenie specjalnych schronień dla nietoperzy na ternach leśnych. Dotychczasowe prace, na terenie nadleśnictwa, związane z rozwieszaniem schronów oraz monitoringiem kolonii nietoperzy wraz z odłowami nocnymi nie były prowadzone na taką skalę w poprzednich latach. Wywieszenie schronów dla nietoperzy (budek) pozwoli zwiększyć dostępność miejsc rozrodu oraz schronień w okrasach migracji, co wpłynie korzystnie na lokalną populację tych zwierząt. Efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska leśnego poprzez zwiększenie dostępności dla nietoperzy schronień w okresie letnim oraz poznanie składu gatunkowego i monitoring populacji tych ssaków.

red./Nadleśnictwo Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *