Facebook


LEGIONOWSKI. Dofinansowanie rodzin zastępczych

2020-07-24 6:57:34

Ponad 14 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. 20 lipca w uroczystości podpisania umów i przekazania promes wzięli udział minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz przedstawiciele siedmiu powiatów. Powiat Legionowski, który otrzyma 411 830,00 zł, reprezentował wicestarosta Konrad Michalski

Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz budżetu państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%). Uroczystość podpisania umów przez samorządy z Mazowsza odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. – W tym szczególnym czasie, jakim jest epidemia koronowirusa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi projekt polegający na udzieleniu wsparcia podmiotom pieczy zastępczej, a przede wszystkim dzieciom objętym opieką i wychowaniem. To 130 mln zł wsparcia – mówiła minister Marlena Maląg.

W ramach projektu samorządy, które podpisały umowy, otrzymają dofinansowanie w kwotach: powiat grodziski – 190 750,00 zł, powiat legionowski – 411 830,00 zł, powiat nowodworski – 276 285,00 zł, powiat otwocki – 388 740,00 zł, powiat warszawski zachodni – 566 055,00 zł, powiat wołomiński – 726 285,00 zł, powiat wyszkowski – 76 859,40 zł. Ponadto dotacje przyznano także dla powiatów mińskiego – 464 410,00 zł, piaseczyńskiego – 436 525,00 zł, pruszkowskiego – 438 320,00 zł, sochaczewskiego – 234 499,00 zł, żyrardowskiego – 180 018,00 zł oraz m.st. Warszawy – 2 388 620,00 zł.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny oraz oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. – Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Umożliwią m.in. zakup komputerów do nauki zdalnej i środków ochrony – podkreślił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na Mazowszu jest 4109 rodzin zastępczych, a w nich 5876 dzieci, a także 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka 1716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1. roku życia.

Oprac. na podstawie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej – www.gov.pl

Fot. www.gov.pl

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *