LEGIONOWSKI. Dzień Solidarności i Wolności – 43. rocznica

2023-08-31 7:18:40

Obchodzimy dzisiaj 43. rocznicę tzw. “porozumień sierpniowych”

Na początku lipca 1980 r. rozpoczęła się w Polsce zorganizowana przez środowiska wolnościowe ogólnokrajowa akcja protestacyjna przeciwko rządom kolaborującej ze Związkiem Radzieckim władzy ludowej. Na fali strajków, które apogeum osiągnęły w sierpniu 1980 r., komuniści zostali zmuszeni do negocjacji. Ponieważ najprężniej działającym ośrodkiem opozycyjnym było Wybrzeże, rozmowy odbyły się pomiędzy powołanym w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a przedstawicielami władzy. W wyniku osiągniętego porozumienia rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wyraził zgodę m.in. na powołanie organizacji autentycznie reprezentującej interesy pracowników. Dzięki temu 17 września 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Sierpień 1980 r. był festiwalem i świętem wolności. Po wydarzeniach, które pokazały siłę antykomunistycznej opozycji, nie było już odwrotu. Stan wojenny i represje nie złamały woli walki o pełnię suwerenności Polski. Pośrednim skutkiem podpisania porozumień sierpniowych były więc pierwsze wolne wybory w 1989 r. Wielu historyków łączy je również z upadkiem ZSRR i zburzeniem muru berlińskiego.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *