Facebook


LEGIONOWSKI. Echa ustawy dezubekizacyjnej w Powiecie

2017-10-12 5:17:05

Ustawa dezubekizacyjna, której przepisy weszły w życie z dniem 1 października br. objęła blisko 39 tys. osób. Spowodowała ona obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszy. Miesięczna średnia kwota, o którą zostały obniżone świadczenia wynosi 1 tys. 550 zł 81 gr.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) do końca września br. wpłynęło około 3 tys. wniosków o wyłączenie osób spod działania tej ustawy.

Kto podlega wyłączeniom?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Minister może wyłączyć stosowanie przepisów ustawy dezubekizacyjnej w stosunku do niektórych osób. Chodzi o osoby, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa krótkotrwale przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywały zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Konieczna weryfikacja

Postępowania wyłączeniowe spod działania ustawy prowadzone są w oparciu o przepisy procedury administracyjnej. Konieczne jest zatem wystąpienie MSWiA do odpowiednich instytucji (między innymi do Zakładu Emerytalno-Rentowego czy IPN) oraz wystąpienie do formacji, w których osoba pełniła służbę, lub ich następców prawnych. Od decyzji ministra w sprawie obniżenia wymiaru świadczeń można odwołać się do sądu, nie wstrzymuje to jednak wykonania decyzji.

Czym dysponuje IPN

W związku z działaniem ustawy dezubekizacyjnej, wg. stanu na dzień 28 września 2017 r. do IPN wpłynęły 64 wnioski dotyczące aż 223 tys. 438 osób. Udzielono odpowiedzi w sprawach 222 tys. 884 osób. Wystawiono również 50 tys. 557 informacji o przebiegu służby. Wobec 39 tys. 650 osób stwierdzono, że osoby te nie pełniły służby na rzecz państwa totalitarnego. Natomiast w przypadku 132 tys. 677 osób nie odnaleziono dokumentów osobowych w zasobie IPN.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *