Facebook
LEGIONOWSKI. IV edycji Marszu Żółtej Wstążki tym razem online

2020-06-20 7:41:03

W dniach od 30 maja do 9 czerwca przez Polskę maszerował Marsz Żółtej Wstążki Online, w tym roku pod hasłem „Idziemy #PoGodność”, które miało na celu podkreślenie roli solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Jak co roku, marsz miał na celu również przypomnienie decydentom o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie podstawowej opieki i leczenia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi

Organizatorzy marszu Fundacja eFkropka oraz Kongres Zdrowia Psychicznego, przygotowali 9 postulatów, które dostarczono do: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Premiera, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Marsz odbył się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób, które w social mediach udostępniały swoje zdjęcia z hasztagiem lub nakładką #PoGodność oraz nagrywały filmiki związane z tą akcją. Oprócz osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych, ich rodzin i bliskich byli wśród nich m.in.: asystenci zdrowienia, pracownicy i studenci wielu uczelni, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, szpitali psychiatrycznych i ogólnych, Centrów Zdrowia Psychicznego oraz Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, organizacji pozarządowych. Pracownicy i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci.

W ramach marszu codziennie prowadzone były spotkania online, w których oprócz profesjonalistów, m.in: takich jak inicjatorzy Kongresu Zdrowia Psychicznego, Profesor Jacek Wciórka, Profesor Andrzej Cechnicki oraz dr Marek Balicki, brali udział również „eksperci przez doświadczenie” czyli osoby po kryzysach psychicznych, które otwarcie dzieliły się własnymi historiami na drodze do zdrowienia, inspirując innych.

Rozmawialiśmy m.in: o schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, języku psychiatrii, przymusie bezpośrednim, leczeniu bez zgody, zdrowieniu, reformie psychiatrii zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, psychiatrii środowiskowej, Centrach Zdrowia Psychicznego, opiece społecznej, przemocy domowej. Spotkania są dostępne na profilach Facebookowych: Fundacji eFkropka, Kongresu Zdrowia Psychicznego oraz na kanale YouTube Fundacji eFkropka. Jednocześnie zapraszamy na V Marsz Żółtej Wstążki oraz na III Kongres Zdrowia Psychicznego, które planowane są na 7 czerwca 2021r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *