LEGIONOWSKI. Jak szkoły przygotowały się do nowego roku szkolnego?

2020-09-01 8:16:00

1 września, rozpoczyna się rok szkolny. Pomimo pandemii koronawirusa, władze zdecydowały, że zajęcia będą odbywać się normalnie w szkołach. Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z Urzędami Gmin przygotowali dodatkowe procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało decyzje, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia koronawirusem. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego, dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy placówki lub w 100% nauczania zdalnego. Jakie dodatkowe rozwiązania przygotowały w szkołach poszczególne gminy oraz władze powiatowe?

Legionowo

Dodatkowe procedury, które będą obowiązywały na terenie legionowskich placówek oświatowych:
– zostanie zwiększona liczba wejść do budynków,
– poszczególne klasy będą przebywały tylko w jednej wyznaczonej sali,
– zmniejszona liczba uczniów przebywających w tym samym czasie w szatniach,
– rozpoczęcie i kończenie zajęć tak, aby jak najmniej klas spotykało się przy wejściu,
– wszyscy będą musieli nosić maseczki na korytarzach szkół,
– osoby postronne będą mogły wejść do szkoły po wcześniejszym umówieniu się,
– sklepiki szkolne pozostają zamknięte do odwołania,
– źródełka wody pozostaną zamknięte zgodnie z zaleceniami GIS,
– żywienie rozpocznie się od 14.09 br. Ze stołówek (w szkołach podstawowych) będą korzystali uczniowie kl. I-III oraz uczniowie objęci pomocą OPS. Stołówki zrezygnują z podawania zup,
– mierzenie temperatury w szkołach będzie się odbywało tylko w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy II LO),
– w każdej placówce została wydzielone izolatorium.

Jabłonna

Jak informuje Dorota Staśkiewicz UG Jabłonna, 31 sierpnia szkoły będą gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego. Od połowy sierpnia odbywały się Rady Pedagogiczne zatwierdzające organizację pracy szkół, finalizowano też prace porządkowo-kosmetyczne. Praca szkół będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w powiecie nie zmieni się uczniowie od 1 września wrócą do szkolnych ław. Gmina Jabłonna zapewniła wszystkim podległym placówkom oświatowym ustandaryzowane platformy i narzędzia do zdalnego nauczania, jak również sfinansowała szkolenie z ich wykorzystania. Gmina pozyskała dofinansowanie na zakup 99 sztuk komputerów, które zostały przekazane uczniom.

Wieliszew

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Jacka Banaszka, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, szkoły w gminie w większości są gotowe na rozpoczęcie nowego roku, w dwóch – trzech placówkach trwają ostatnie prace porządkowe po wakacyjnych remontach. Sytuację epidemiologiczną i wytyczne na bieżąco śledzą dyrektorzy placówek i w oparciu o komunikaty Men, GIS, MZ planują pracę szkoły. Niektóre placówki celowo planują dwuzmianowość, by uniknąć tłoku w szkole, starają się przygotować kilka wejść dla uczniów, jak i planują nowe rozwiązania z czasem trwania lekcji, ich rozpoczynania i kończenia – klasy młodsze bez dzwonków; czy pozostawanie uczniów starszych klas w tej samej sali bez przemieszczania się po szkole.

Nieporęt

W gminie Nieporęt, na nardzie dyrektorów z wójtem w dniu 21 sierpnia ustalono zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli od 1 września br., w tym organizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych w sposób ograniczający gromadzenie się uczniów w jednym miejscu i czasie. Szkoły dostaną wsparcie od organu prowadzącego w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony umożliwiające maksymalne zachowanie reżimu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, w tym środki ochrony osobistej. W ramach prewencji mającej na celu  przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się COVID-19 oraz szybkie podejmowanie działań w chwili pojawienia się zagrożenia wszyscy uczniowie i pracownicy będą mieli mierzoną temperaturę ciała przed wejściem do budynków. Gminne placówki są gotowe na rozpoczęcie nauki w formie stacjonarnej, czy będzie to możliwe, zależy od sytuacji epidemicznej w gminie Nieporęt i powiecie legionowskim.

Szkoły prowadzone przez Starostwo Powiatowe

Przedstawiciele szkół zarządzanych przez powiat spotkali się z pracownikami starostwa i sanepidu. Podczas spotkania dyrektorzy szkół poinformowali m.in. o posiadanych środkach i materiałach mających umożliwić zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników, przewidywanych formach realizacji wytycznych MEN oraz o organizacji rozpoczęcia zajęć. W toku dyskusji wypracowane zostały wspólnie ogólne wytyczne, które dyrektorzy uwzględnią w swoich regulaminach wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem szkół w czasie zagrożenia COVID-19. Dyrektorzy zostali poinformowani także o najistotniejszych zmianach w przepisach prawa oświatowego. W razie zmiany sytuacji pandemicznej dyrektorzy będą reagować na bieżąco. Ustalono natomiast, że podczas zajęć dydaktycznych nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale obowiązek taki będzie dotyczył przerw. Uczniom wyrywkowo mierzona będzie temperatura. Ponadto wszystkie szkoły złożyły zamówienia na bezpłatne płyny do dezynfekcji i maski medyczne dla nauczycieli w ramach rządowego programu, które w razie potrzeby będą uzupełniane z rezerwy powiatu.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *