Facebook


LEGIONOWSKI. Jedno zabójstwo, 148 przestępców narkotykowych i 517 pożarów

2020-03-04 6:57:27

Prawie 2 tys. przestępstw kryminalnych, 517 pożarów i 5 utonięć. Służby podsumowały miniony 2019 r.

W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Legionowskiego (24 lutego) działające na terenie powiatu służby ratunkowe złożyły sprawozdania ze swojej działalności za 2019 r. Sprawozdania złożyli Radzie Powiatu przedstawiciele legionowskiej Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także legionowski WOPR.

Więcej przestępstw i większa wykrywalność

W ub. roku policja wszczęła 2 842 postępowania o popełnienie przestępstw ogólnych i 1 913 postępowań o przestępstwa kryminalne. Zanotowano wzrost liczby przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych kategoriach przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców. Ponadto na terenie powiatu odnotowano 1 zabójstwo, 148 aktów przestępczości narkotykowej oraz 499 przypadków przestępczości gospodarczej i 37 korupcyjnej. Zatrzymano 39 osób poszukiwanych listami gończymi. na gorącym uczynku zatrzymano ogółem 504 sprawców. Ponadto policjanci zabezpieczyli 36 imprez masowych – 23 sportowe i 13 kulturalnych. Zrealizowano programy okolicznościowe z zakresu prewencji kryminalnej oraz zorganizowano 415 spotkań z dziećmi, pedagogami i seniorami w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej. Policjanci skontrolowali również 28 323 pojazdy ujawniając 519 kierowców po spożyciu alkoholu. W stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych oraz spadek liczby kolizji drogowych. Rannych zostało w nich 38 osób, a 4 osoby poniosły śmierć. Zatrzymano 808 praw jazdy.

517 pożarów i 1994 interwencję
na terenie powiatu

Z raportu Straży Pożarnej wynika, że w 2019 r. jednostki uczestniczyły w 2033 interwencjach, z których 1994 odbyły się na terenie powiatu. Powiatowa straż wzywana była do 517 pożarów. Zazwyczaj były to pożary małe. Odnotowano 1288 zagrożeń miejscowych, najczęściej związanych z anomaliami pogodowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Pojawiały się również wezwania niezasadne – tzw. fałszywych alarmów było w roku ubiegłym aż 189. Strażacy przeprowadzili na terenie powiatu 128 kontroli w 158 obiektach (budynkach użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych oraz na terenach leśnych). Działalność legionowskiej KP PSP to także realizacja zdań edukacyjno-szkoleniowych. Z sali edukacyjno-szkoleniowej „Iskierka” skorzystało 1 059 osób. Zrealizowano także kampanie społeczne, pokazy i wycieczki. Ponadto zorganizowano 26 ćwiczebnych ewakuacji szkół podstawowych.

19 akcji ratunkowych i 5 utonieć

W 2019 roku Legionowski WOPR podjął 19 akcji w stosunku do osób tonących – 14 osób udało się uratować, pięć utonęło. Podjęto 194 czynności z zakresu pierwszej pomocy i medycznych, przeprowadzono 50 ewakuacji z przekazaniem poszkodowanych państwowemu ratownictwu medycznemu. Ratownicy uczestniczyli również w 69 akcjach technicznych. WOPR realizuje także szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego – w zeszłym roku wydał 91 zaświadczeń o pozytywnie ukończonym kursie.

opr. na podstawie powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *