LEGIONOWSKI. Kolej i dwupasmówka do Zegrza coraz bliżej

2022-12-01 9:09:14

Podczas listopadowej sesji powiatowi radni zapoznali się z przebiegiem i zaawansowaniem prac na dwóch ważnych inwestycjach realizowanych na terenie powiatu legionowskiego – rewitalizacji linii kolejowej nr 28 do Zegrza Południowego oraz przebudowie DK 61 na odcinku Legionowo – Zegrze Płd.

Kierownik kontraktu z PKP PKL SA Anna Kuśpit-Bodzak poinformowała, że prace związane z rewitalizacją blisko czterokilometrowego odcina linii kolejowej trwają od początku 2021 r. Obecnie realizowany jest II etap prac – pn. „Realizacja z oddaniem do eksploatacji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”. Niewielkie opóźnienie jest związane z koniecznością wzmocnienia nasypu pod torami, a połączenie zostanie uruchomione w marcu przyszłego roku.
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi podróżnych oraz likwidacji kolizji. Stacja końcowa w Zegrzu Południowym będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym. To połączenie będą obsługiwały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów, co zwiększy możliwości podróży w aglomeracji warszawskiej.

Całkowita wartość projektu to ponad 55 mln. zł.  Zadanie, w formule „projektuj i buduj”, realizuje konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner). Projekt jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Z kolei Piotr Chełstowski, projektant z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poinformował, że przebudowa DK 61 przebiega zgodnie z harmonogramem. Dotąd uzyskano pierwszą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie rozbiórki starego i budowy nowego obiektu kolejowego – wiaduktu nad DK 61. Odtworzone zostały tory oraz sieci: sterowania ruchem kolejowym i teletechniczne. Ponadto wykonano odwodnienie. Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe, m.in. obsiew trawą skarp, zabezpieczenie powierzchni betonowych.
Obecnie inwestycja oczekuje na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co nastąpi prawdopodobnie w na początku przyszłego roku. Na przedmiotowym odcinku droga zostanie poszerzona do dwóch pasów w obie strony, na skrzyżowaniach z ul. Nowodworską i Wczasową pojawi się sygnalizacja świetlna, po obu stronach drogi powstaną drogi serwisowe, które będą obsługiwać ruch lokalny, pod drogą wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt. Droga będzie oświetlona na całej długości. Postawione zostaną ekrany akustyczne. Wzdłuż inwestycji powstanie ścieżka rowerowa. W Zegrzu wybudowane będzie rondo turbinowe, samochody drogą krajową pojadą wiaduktem nad drogą wojewódzką 631. Wartość całego kontraktu to 194 840 229,92 zł.

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji na naszym terenie. DK 61 prowadzi przez środek powiatu legionowskiego i jest główną arterią wyprowadzającą ruch z Warszawy w kierunku Mazur. Jest to także trasa, którą codziennie pokonują mieszkańcy w drodze do pracy i szkoły.
Poszerzanie drogi krajowej prowadzącej od Jabłonny – granicy powiatu z Warszawą – w kierunku Serocka trwa od 2006 r. Pierwszym etapem tego zadania była budowa obwodnicy Jabłonny, która została zakończona w 2008 r. Kolejne inwestycje przeprowadzono na terenie Legionowa. Prace rozpoczęto od budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz dojazdów do niego. Następnie zrealizowano rozbudowę DK 61 od końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Te prace zostały zakończone w 2010 r. W latach 2007-2008 przebudowano odcinek pomiędzy Zegrzem a Serockiem, a od 2011 r. Serock ominąć można wybudowaną obwodnicą. W lipcu 2021 r. do użytku oddano odcinek, od wiaduktu w Legionowie do rejonu skrzyżowania z ul. Polną w Michałowie-Reginowie, który był trzecim etapem tego wieloletniego przedsięwzięcia.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *