LEGIONOWSKI. Kolej Zegrze-Przasnysz – WYJAŚNIENIA

2021-07-03 6:59:03

Trwają konsultacje ws. wariantów przebiegu linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Przedstawiono 3 wstępne warianty przebiegu trasy w celu uzyskania opinii mieszkańców. Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Serock udostępnił najważniejsze informacje związane z budową linii kolejowej. Prezentujemy je poniżej

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań od mieszkańców w związku z opublikowaniem wariantów tras projektowanej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, Urząd Miasta i Gminy Serock zebrał najczęściej zadawane przez pytania i udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.

1. Dlaczego projektujemy linię kolejową łączącą Zegrze z Przasnyszem?

Projektowana linia kolejowa jest kontynuacją odbudowywanej linii kolejowej do Zegrza Południowego. Jej istotą nie jest połączenie Zegrza z Przasnyszem, ale skomunikowane miast i miejscowości po trasie (Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz) z Warszawą, bezpośrednim połączeniem kolejowym.

2. Dlaczego przedstawiamy trzy warianty przebiegu tras linii kolejowej i która jest najbardziej brana pod uwagę?

Studium musi przeanalizować kilka potencjalnych tras przyszłej linii kolejowej aby ocenić ich wpływ na środowisko, na lokalne uwarunkowania, ale też na efektywność przyszłego połączenia. Ważne też będą koszty ekonomiczne i społeczne. Istotne będzie też jak dany wariant wpisuje się w istniejącą infrastrukturę kolejową, w naszym przypadku będzie to połączenie z odbudowywaną linią kolejową Wieliszew – Zegrze, jak również w infrastrukturę drogową. Dopiero kompleksowa analiza tych czynników pozwoli dokonać wyboru preferowanego wariantu, co będzie końcowym wnioskiem studium. Odpowiedź na to pytanie poznamy zatem pod koniec października.

3. Czy będą opublikowane wartości (koszty) realizacji poszczególnych wariantów linii kolejowej mieszkańcom?

Szacunkowe koszty poszczególnych wariantów będą analizowane w studium i będą one publicznie dostępne.

4. Dlaczego linia kolejowa poprowadzona jest tak blisko miasta? Dlaczego nie można jej oddalić od zabudowań?

Bliskość przystanków lub stacji bezpośrednio wpływa na dostępność linii dla mieszkańców i tym samym atrakcyjność przyszłej oferty przewozowej. Lokalizacja tych elementów linii z dala od siedzib ludzkich powoduje konieczność organizowania wielu dodatkowych środków transportu (linie dowozowe) i budowy niezbędnej infrastruktury, w szczególności parkingowej. Linia powinna być projektowana w taki sposób aby służyła jak największej liczbie ludzi bez potrzeby używania własnych środków transportu.

5. Jaki jest dalszy harmonogram prac?

Przewiduje się zakończenie prac nad studium do dnia 29 października 2021. Co do realizacji samej linii kolejowej nie możemy dziś jednoznacznie wskazać takiej daty. W najbardziej optymistycznym wariancie, jeśli projekt zyska uznanie w II etapie naboru w programy „Kolej+”, nowa infrastruktura powinna powstać do 2028 roku. W przypadku, jeśli będzie realizowany w oparciu o inne mechanizmy finansowe, okres ten ulegnie przedłużeniu. Wg pierwotnych planów PKP Polskich Linii Kolejowych, linia kolejową powinna powstać po roku 2029, niemniej nasze uczestnictwo w programie Kolej+ może być przyczyną weryfikacji tej daty.

6. Jaka szerokość terenu przeznaczonego pod realizację linii kolejowej jest planowana?

Planowana jest linia jednotorowa zelektryfikowana. Te parametry dyktują szerokość pasa obszaru kolejowego w granicach 20 m. Teren ten będzie ulegał zwiększeniu w miejscu przystanków, stacji i mijanek. Również w indywidualnych wypadkach, może być poszerzany jeśli część wykorzystana pod inwestycję kolejową, nie może być wykorzystywana w sposób dotychczasowy

7. Jaka będzie planowana prędkość kolei oraz jaka będzie częstotliwość przejazdu?

Częstotliwość kursowania pociągów jest przedmiotem analiz i zostanie ona określona między innymi na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu. Program Kolej+ zakłada ,że będzie to nie mniej niż pięć par pociągów na dobę, jednak są to wymagania minimalne, które najprawdopodobniej będą zwiększone na terenie miasta i gminy Serock, aby móc zaoferować mieszkańcom komfortowy i wydajny środek transportu.

8. Czy w przypadku zaplanowania wariantu trasy przebiegającej przez obecne zabudowania, mieszkańcy dostaną odszkodowania?

W przypadku potrzeby pozyskania gruntów prywatnych na potrzeby realizacji inwestycji, przepisy obligują inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe) do wypłacenia właścicielom odszkodowania odpowiadającego rzeczywistej wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowań uzgadniana jest w drodze negocjacji z właścicielami lub jeśli nie dojdzie do porozumienia, w oparciu o decyzje administracyjne. Niedopuszczalna jest sytuacja kiedy właściciel nieruchomości (zabudowanej lub nie) zostanie wywłaszczony bez odszkodowania.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *