LEGIONOWSKI. Koniec leczenia szpitalnego w powiecie?

2017-08-03 1:43:55

 

Brak własnego publicznego szpitala spowodował, że od dnia 1 października br. mieszkańcy Powiatu Legionowskiego będą skazani na korzystanie z placówek szpitalnych w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pułtusku

Klinika Mediq definitywnie nie została zakwalifikowana do sieci szpitali. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ o niezakwalifikowaniu do sieci szpitali legionowskiej kliniki.

Odwoływali się od decyzji NFZ

Prezes NFZ jest ostatnią instancja odwoławczą w sprawie nie włączenia placówki do tzw. sieci szpitali. Tylko 18 z 32 nie zakwalifikowanych do sieci palcówek z Mazowsza odwołało się składając protest do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ten uznał wszystkie protesty za niezasadne.

Od decyzji Dyrektora w ww. sprawie można było odwołać się do Prezesa NFZ. Z tej możliwości skorzystało 9 placówek, z tym, że 2 złożyły odwołania po terminie i zostały one pozostawione bez rozpoznania (przekroczono ustawowy termin na złożenie środka odwoławczego). W pozostałych 7 przypadkach, w tym i odwołaniu legionowskiej Kliniki Mediq Prezes NFZ podtrzymał decyzję Dyrektora w sprawie niezakwalifikowania placówek do sieci szpitali.

Obietnice bez pokrycia

Od dnia 1 października br. Legionowo i Powiat legionowski pozostaje bez zabezpieczenia leczenia szpitalnego na własnym terenie. Trzeba sobie też jasno odpowiedzieć, kto za ten stan rzeczy odpowiada. Niewybudowanie szpitala publicznego obciąża lokalnych samorządowców. Chodzi o te same osoby piastujące nieprzerwanie przez wiele lat funkcje w samorządzie lokalnym i nie mogące rozwiązać bolącego naszą społeczność problemu.

Nadzieja w Szpitalu w Wieliszewie?

Szpital Onkologiczny w Wieliszewie został zakwalifikowany do sieci szpitali, ale do poziomu onkologiczno – pulmonologicznego. Trwa jego rozbudowa.
W informacjach jest mowa o nowym oddziale chirurgii ogólnej, oddziale wewnętrznym i SOR. Właściciel Szpitala Onkologicznego przejął także sąsiednie Centrum CyberKnife, dysponujące
nowoczesnym cybernetycznym nożem stosowanym do nieinwazyjnego usuwania guzów nowotworowych w obrębie głowy oraz całego ciała. Ale czy wobec tego, że szpital jest w sieci szpitali w poziomie onkologiczno–pulmonologicznym, gdzie ma zagwarantowane finansowanie ryczałtowe na okres 4 następnych lat nie pozostanie on przy tej dziedzinie medycyny? Na dzisiaj wygląda na to, że tak.

Jacek Jankowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Miro odpowiedz

    Romek jak zwykle wyciągnął PO-mocną dłoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *