Facebook


LEGIONOWSKI. Krajobraz po gimnazjach

2019-04-20 2:40:55

Od przyszłego roku szkolnego wszystkie gimnazja zostaną wygaszone. W większości gmin nauczyciele pracujący dotychczas w gimnazjach znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych. Jednakże godzin dydaktycznych może zabraknąć dla nauczycieli wygaszonych placówek w Legionowie


W zeszłym tygodniu zakończyły się ostatnie egzaminy gimnazjalne, a od nowego roku szkolnego z mapy polskiej oświaty zniknął gimnazja. Większość nauczycieli pracujących dotychczas w tych szkołach na terenie Powiatu Legionowskiego znajdzie zatrudnienie w szkołach podstawowych, bądź w innych szkołach z terenu danej gminy.

Praca zapewniona

W Jabłonnie większość nauczycieli pozostanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, która powstała z przekształcenia gimnazjum. W Wieliszewie, dla wszystkich nauczycieli oddziałów gimnazjalnych praca, od września 2019 r., będzie czekać w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów. W gminie Serock, gimnazja zostały włączone do ośmioletnich szkół podstawowych, w związku z tym nauczyciele stali się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Podobnie będzie w Nieporęcie, gdzie Gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową, a nauczyciele gimnazjalni stali się nauczycielami nowo powstałej szkoły podstawowej.

Los pod znakiem zapytania

Sytuacja jest zgoła inna w Legionowie, gdzie los nauczycieli gimnazjów nie jest do końca znany. Jak poinformowała nas Tamara Boryczka, rzeczniczka UM Legionowo: „Na dzień dzisiejszy trudno jest określić dla ilu nauczycieli zabraknie godzin dydaktycznych. Zagospodarowanie nauczycieli, którzy do tej pory uczyli tylko w gimnazjach, jest uzależnione także od innych czynników (poza reformą) np. przebywania pozostałych nauczycieli na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy bezpłatnych, urlopach dla poratowania zdrowia, decyzji o skorzystaniu z uprawnień emerytalnych, a także zwiększenia liczby klas w szkołach ponadpodstawowych czy indywidualnych decyzji o podjęciu pracy poza oświatą.”Jak dodaje rzeczniczka, aktualnie dyrektorzy szkół opracowują arkusze organizacji na przyszły rok szkolny i mają je przedłożyć do 21 kwietnia br. Wtedy też sytuacja w legionowskiej oświacie będzie jaśniejsza.

Dlaczego zlikwidowano gimnazja?

Cel powołania do życia gimnazjów w 1999 r. był szczytny: chodziło o zlikwidowanie nierówności w wykształceniu. Według wielu ekspertów, wyszło na odwrót: gimnazja zamiast wyrównywać szanse, zaczęły segregować dzieci. System ten krytykowany jest również ze względu na obniżenie poziomu edukacji i ukierunkowanie jej wyłącznie na mechaniczne przyswajanie wiedzy potrzebnej do zdania testów. Istnieją również pozytywne oceny tego systemu. Te opierane są na wynikach badania wykonanego przez PISA (międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.), wg którego wyniki uczniów opuszczających polskie gimnazja były we wszystkich zakresach wyższe od średniej krajów zrzeszonych w OECD. Ostatecznie w cieniu wielu kontrowersji rozpoczęto wygaszanie gimnazjów w 2017 r.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *