LEGIONOWSKI. Krok do poprawy czystości powietrza

2018-11-21 9:36:52

6 listopada w Ministerstwie Energii Powiat Legionowski uzyskał certyfikat dla pilotażowego Legionowskiego Klastra Energii. Inicjatywa ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie naszego powiatu


Członkami Legionowskiego Klastra Energii są Powiat Legionowski, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o., wszystkie gminy powiatu legionowskiego oraz Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gdańsku, prowadzący Centrum Badawcze Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie.
Czym jest ta inicjatywa? Misją klastra jest wzajemne wspieranie się osób fizycznych, osób prawnych, jednostek naukowych, instytutów badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowane na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących klaster. Co za tym idzie członkiem Legionowskiego Klastra Energii może zostać każdy, jeżeli wykaże korzyści, jakie będą płynąć z jego przyjęcia dla całego Klastra. Obecnie Legionowski Klaster Energii znajduje się w pierwszej fazie realizacji, obejmującej prace nad stworzeniem strategii jego funkcjonowania.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *