Facebook
LEGIONOWSKI. Linia kolejowa z Wieliszewa do Zegrza Południowego później niż zakładano?

2022-09-11 3:26:03

Obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne linii kolejowej nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego. Po zdemontowaniu starych torów, trwa montaż nowych. Postawiono również fundamenty dwóch peronów w Zegrzu Południowym. Plan PKP PLK S.A. zakładał, że odnowiona linia kolejowa zostanie udostępniona dla pasażerów z końcem 2022 roku – niestety stoi on pod znakiem zapytania


Prace budowlane związane z odtworzeniem linii kolejowej z Wieliszewa do Zegrza Południowego rozpoczęły się na początku tego roku. Kolejarze wykonali już ogrom pracy, ale zastrzegają, że mogą one nie zakończyć się do końca bieżącego roku: – Obecnie wykonawca na odcinku szlakowym od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 prowadzi prace w zakresie zabudowy nawierzchni toru, tj. układanie warstw podsypki, podkładów kolejowych i szyn oraz wykonanie odwodnienia. Zakończyły się prace związane z budową nowych przepustów na ciekach wodnych w km 1,094 i 2,490. W zakresie przejazdu kolejowo-drogowego przebudowana została nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 631, w chwili obecnej prowadzone są prace ziemne po północno-zachodniej stronie drogi wojewódzkiej, polegające na poszerzeniu nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy. Z prac w obszarze przejazdu pozostają jeszcze do zabudowy urządzenia przejazdowe kat. B – napędy, rogatki, sygnalizatory oraz urządzenia sterujące. W obszarze stacji Zegrze Południowe zakończyły się prace związane z wykonaniem korpusów obu peronów. W zakresie prac torowych na stacji Zegrze Południowe przygotowywane jest podłoże przed ułożeniem nawierzchni torowej, a także prowadzone są prace instalacyjne sieci SRK i teletechnicznych. Do końca sierpnia br. przewiduje się ukończenie robót torowych od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 linii kolejowej nr 28 oraz w rejonie stacji Zegrze Południowe. W kolejnych miesiącach będą kontynuowane roboty. Jednak z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych ich zakończenie może nie nastąpić do końca 2022 r. – poinformowało PKP PLK S.A.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *