LEGIONOWSKI. Nabożeństwa majowe – Maj miesiącem Matki Boskiej

2018-05-10 6:09:11

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe odprawiane w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski i naszego powiatu


Codziennie od 1 maja każdego roku w naszych Kościołach wierni zbierają się na nabożeństwa poświęcone Matce Bożej. Część z nas zadaje sobie na pewno pytanie, kiedy zaczęła się ta tradycja? Do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

Gdzie to wszystko się zaczęło?

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Majowe w Polsce

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone
w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Litania Loretańska

Litania do Matki Bożej, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę – Litania Loretańska, zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna.

Zakaz wprowadzania własnych wezwań

Często modlący się dodawali do niej własne wezwania, dlatego w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii (nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa). W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *