Facebook


LEGIONOWSKI. Nadleśniczy Stefan Traczyk powołany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

2019-02-22 6:48:31

 

Na początku lutego Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał do nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna dr inż. Stefana Traczyka do Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Komunikat pojawił się w dzienniku urzędowym Ministra Środowiska

 

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych[1]. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *