LEGIONOWSKI. Nieodpłatna pomoc prawna – od dziś zdalnie!

2022-01-24 8:55:34
Działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych mediacji na terenie powiatu legionowskiego od 24 stycznia br.

1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej od 24 stycznia 2022 r. zawieszona zostaje działalność stacjonarna wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu legionowskiego działających zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności wymienionych punktów to 31 marca 2022 r.

O ewentualnym wydłużeniu w/w terminu przywrócenia stacjonarnej działalności punktów, zostaną Państwo poinformowani na stronie powiatu.

2. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w ust. 1, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

3.  Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, mogą ją otrzymać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy wysłać wiadomość pod adres mailowy  pomocprawna@powiat-legionowski.pl wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) lub w przypadku braku dostępu do Internetu zadzwonić pod numer 789-446-860.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl/ fot. macrovector

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *