LEGIONOWSKI. Nocna pomoc zmieni przychodnie?

2021-12-05 7:09:56

Funkcjonująca w przychodni przy ul. Sowińskiego Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna zostanie przekształcona? Trwają rozmowy, żeby Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną przenieść do Przychodni Wojskowej na Piaskach, gdzie już od stycznia będzie funkcjonował szpital


W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Powiatu (29 listopada) padło stwierdzenie, że trwają rozmowy Starosty legionowskiego z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyszłych rozwiązań organizacji nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na terenie powiatu legionowskiego. Rozmowy rozpoczęto w kontekście uruchomienia w przyszłym roku placówki szpitalnej w Legionowie. W ustaleniach uczestniczy również WIM.
Powiat zapewniał o wysokim poziomie zaawansowania rozmów. Jeżeli do tego dojdzie, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska zostanie przekształcona w placówkę o nazwie Lecznictwo Ambulatoryjne WIM w Legionowie.
red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *