LEGIONOWSKI. Nowe stacje uzdatniania wody w Serocku i Jabłonnie

2022-10-02 2:35:37

Fot. UG Jabłonna

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozdzielił środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego. Wśród 6 inwestycji, które otrzymają dofinansowanie znalazły się przedsięwzięcia z gminy Serock i Jabłonna. Samorządy otrzymają ponad 6,5 mln złotych na zadania związane ze stacjami uzdatniania wody

Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał w poniedziałek (19 września) umowy z przedstawicielami powiatów: wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego na przekazanie dofinansowania w wysokości blisko 19 mln zł. Pieniądze z Unii Europejskiej w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostaną przeznaczone na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Wśród sześciu inwestycji, które otrzymały dofinansowanie znalazły się dwie z gminy Serock i Jabłonna.
Gmina Serock otrzyma 3,5 mln zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka, gm. Serock”. Dzięki funduszom stacja uzdatniania wody w Stasim Lesie zostanie zmodernizowana. Powstanie nowa studnia głębinowa oraz zainstalowane zostaną nowe urządzenia technologiczne służące uzdatnianiu wody. Zadanie obejmuje też teren Jachranki, chodzi o budowę tam sieci kanalizacji w ul. Jasnej. Inwestycje mają zostać zrealizowane w 2023 i 2024 roku.
Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 mln zł na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągu na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna”. Inwestycje ma zostać zrealizowane w 2022 i 2023 roku.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *