LEGIONOWSKI. Nowe TORY kolejowe – przez Legionowo albo przez gminę Wieliszew

2022-11-25 12:57:13

PKP wybrało do dalszych prac dwa (wariant 4 oraz wariant 6) z 7 zaprezentowanych wcześniej wariantów przebiegu linii kolejowej pomiędzy Legionowem i Nasielskiem. Kolejnym etapem będą ponowne konsultacje (początek 2023 r.) oraz wybór ostatecznego przebiegu nowej linii kolejowej


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zwiększyć przepustowość i prędkość oraz rozdzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego na trasie z Warszawy do Nasielska. W tym celu zleciły opracowanie nowego przebiegu linii kolejowej.

Wybrali dwa warianty

W lipcu 2020 roku PKP PLK podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska. Dokumentacja przedprojektowa miała określić jak będzie wyglądał rozwój linii kolejowej. W tym celu opracowano 7 wariantów przebiegu linii (korytarzy), które były podane konsultacjom z mieszkańcami oraz samorządami w 2020 i 2021 r. Wszystkie z nich miały swoich przeciwników, a także entuzjastów. Obecnie wybrano dwa z siedmiu przedstawionych wcześniej korytarzy (wariantów). Są to: wariant 4 oraz wariant 6. Teraz zostaną przygotowane dla nich szczegółowe analizy techniczne, które pozwolą na wybór ostatecznego rozwiązania.

Wariant 4

Zakłada on przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa. Następnie przy wejściu do Legionowa nowy tor miałby odgałęziać się w kierunku wschodnim i przechodzić przez teren Państwowego Instytutu Metereologii, a dalej tunelem pod terenem Centrum Szkolenia Policji. Następnie tor biegłby w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi a przed Nasielskiem. Korytarz ten omija tereny cenne przyrodniczo w Topolinie, jak również tereny zurbanizowane w Skrzeszewie. Co ważne, jak oceniła firma przegotowująca analizę, wariant ten spełnia oczekiwania Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych nowej linii kolejowej.

Wariant 6

Wariant ten zakłada przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa i dalej Chotomowa. Następnie, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Chotomowem i Janówkiem, nowy tor miałby odgałęziać się od istniejącej linii kolejowej i biec na północ przez las. Przebiegałby po zachodniej stronie Krubina i Miękoszynka. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi a przed Nasielskiem. Korytarz ten omija tereny jednostki wojskowej w Krubinie oraz cmentarz parafialny.
Co bardzo istotne, jak oceniła firma przegotowująca analizę, korytarz ten nie spełnia oczekiwań Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowe. Chodzi zapewne o brak odseparowania ruchu ruchu dalekobieżnego i aglomeracyjnego, a co za tym idzie brak możliwości osiągania prędkości ponad 200 km/h

Nowe konsultacje

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” przeprowadzili spotkanie z samorządami położonymi przy linii kolejowej m.in. dzielnic Warszawy, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Wieliszewa. W I kw. 2023 r. zaplanowano kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którzy będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami i przekazać swoją opinię. Wnioski ze spotkań pozwolą wyłonić najlepsze rozwiązanie dla przyszłej inwestycji.

Po co ta rozbudowa?

Konsultacje społeczne mają pozwolić na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego. Planowane zakończenie studium wykonalności to III kwartał 2024 roku. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2024 r. Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Nasielskiem i Legionowem, w regionie i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków. Inwestycja ma być przyjazna dla środowiska tzn. pozwolić na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

6 komentarzy

 1. Zdzichu odpowiedz

  Oczywistym, najmniej spornym i konfliktogennym oraz uciążliwym rozwiązaniem jest korytarz biegnący starym, przedwojennym szlaakiem przez Wieliszew. Wszyscy wiedzieli, że jest tam stary nasyp kolejowy, teren należy do kolei i mogą tam być z powrotem ułożone tory. Sam słyszałem jak się o tym mówiło na gminnych spotkaniach jeszcze kilkanaście lat temu. Chociaż wielu mówiło, że to mało realne, bo PKP nie ma pieniędzy. A więc niech teraz wójt nie udaje zaskocznia i nie szuka taniego poklasku….

 2. Brodow odpowiedz

  O kiedy wycinki lasów i niszczenie terenów cennych dla przyrody jest inwestycją przyjazną dla środowiska? Nie potrzebujemy nowych torów w powiecie!!!

 3. D.aro odpowiedz

  Wystarczy spojrzeć na mapkę, od razu w oczy rzuca się celem tych zmian jest odcięcie znienawidzonego przez władze Lotniska Modlin od jakiejkolwiek szybkiej kolei.
  Karygodnym błędem jest brak czwartego toru pomiędzy Warszawą a Legionowem czy Nowym Dworem Mazowieckim który pozwoliłbym na całkowite odseparowanie ruchu dalekobieżnego od lokalnego
  Ten błąd został bezlitośnie wykorzystany przez władze, pod pozorem skrócenia czasu podróży załatwia się polityczne interesy.
  Jakoś trudno mi uwierzyć że skrócenie czasu przejazdu nad morze między 7-15 minut jest warte wydania miliardów, przebijania się przez Legionowo w tunelu pod CSP lub inne tego typu pomysły

 4. Tomi odpowiedz

  Każdy wariant poprawiający ruch jest dobry

 5. Marceli odpowiedz

  Nie ma na co pieniędzy wydawać… PKP to spółka bez dna, która na siłe wszystkim umila życie, a nadaje się do tego, żeby ją zlikwidować…
  Poza tym wójt Wieliszewa niech się schowa ze swoim podejściem… Albo zacznie uskuteczniać przyzwoitą politykę komunikacyjną… Całe Legionowo stoi zagracone autami z powiatu, bo tutaj jest jedyny sensowny węzeł do W-wa

  1. Edwin odpowiedz

   Całkowicie bezsensowna trasa w wariantach 4i6. Dlaczego decydenci ignorują logiczny głos mieszkańców i samorządowców. Przecież od lat funkcjonują korytarze komunikacyjne. Należy jedynie je rozbudować i unowocześnić. PKP, i GDDKiA to relikty jedyni słusznie minionej epoki. Beton nie do ruszenia – Wicie rozumiecie my wiemy najlepiej co jest dla Was najlepsze i ” jezioro przeniesiemy w inne miejsce”. Lekceważenie ludzi nie jest jednak bezkarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *