Facebook
LEGIONOWSKI/NOWODWORSKI. Nowi Terytorialsi w batalionie w Pomiechówku

2019-12-05 8:33:48

W sobotę, 7 grudnia na terenie 65 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku rozpocznie się nabór na szkolenie podstawowe. Nowo powołani żołnierze rozpoczną terytorialną służbę wojskową w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Najbliższe dni spędzą na szkoleniu podstawowym w Pomiechówku

W sobotę w jednostce wojskowej w Pomiechówku rozpocznie się dwutygodniowy poligon. Po raz pierwszy takie szkolenie będzie odbywało się na terenie Pomiechówka.

Dzień powołania jest pierwszym dniem służby ochotników, którzy swoje kroki skierują do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak wygląda ten dzień?

W pierwszy dzień szkolenia ochotnicy wypełnią niezbędne dokumenty, przejdą badania lekarskie, sprawdzą swój wskaźnik masy ciała BMI oraz swoją sprawność fizyczną i co najważniejsze założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Ten dzień jest także pierwszym dniem szkolenia podstawowego, w którym ochotnicy rozpoczną swoją służbę.

Terytorialsi przez kolejne dni będą szkolić się z praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, taktyki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Również od pierwszego dnia ochotnicy będą wyposażani w karabinek MSBS Grot z którym nie rozstaną się do ostatniego dnia szkolenia. Szkolenie podstawowe kończy się pętlą taktyczną, czyli swojego rodzaju sprawdzianem umiejętności nabytych przez ostatnie 2 tygodnie szkolenia. Mam nadzieję, że żołnierze podczas sprawdzianu dadzą z siebie wszystko. dodaje podpułkownik Jan Deręgowski Dowódca 65 batalionu lekkiej piechoty Pomiechówka.

Przysięga wojskowa odbędzie się 22 grudnia w Warszawie, wtedy też po raz pierwszy żołnierze wypowiedzą słowa roty przysięgi wojskowej.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają „Terytorialsami”. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już ponad 1200 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 240 żołnierzy zawodowych. Terytorialsi działają w obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności na terenie całego województwa mazowieckiego, gdzie głównym zadaniem jest pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. W szeregach WOT jest obecnie blisko 23 tys. żołnierzy, blisko 90% z nich stanowią ochotnicy, aż 14% to kobiety.

ppor. Jolanta MACIASZEK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *