LEGIONOWSKI/NOWODWORSKI. Specjalna strefa ekonomiczna dla ożywienia gospodarczego

2019-04-17 7:28:44

Starosta legionowski Robert Wróbel, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sieradz i starosta nowodworski Krzysztof Kapusta
Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

Podczas konferencji w Jachrance podpisano umowę o utworzeniu Partnerstwa Międzypowiatowego na rzecz Ożywienia Gospodarczego i Społecznego w powiecie legionowskim i nowodworskim. Ponadto podczas konferencji przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprezentowali przedsiębiorcom możliwości uzyskania pomocy publicznej na swoje inwestycje. 

 

11 kwietnia 2019 roku w Jachrance w Hotelu Windsor odbyła konferencja dotycząca Tworzenia Partnerstwa Międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego. Organizatorami byli Starosta Legionowski Robert Wróbel, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie Elżbieta Szczepańska i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenna Boczek. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu wszystkich zaproszonych nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy i tworzeniu partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatów legionowskiego i nowodworskiego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Starostwami Powiatowymi oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim. Agnieszka Sobieszek z Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora przedstawiła Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną jako wsparcie dla Polski Centralnej. W dalszej części konferencji nastąpił panel warsztatowy „Współpraca się opłaca czyli wspólnie realizujemy projekty społeczno – gospodarcze w partnerstwie międzypowiatowym.” Na zakończenie zrobiono podsumowanie toczącej się konferencji. Przeprowadzono również pracę w grupach mającą na celu między innymi wstępne ustalenie poruszanych w przyszłości tematów, które zainteresowałyby zebranych na szkoleniach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *