Facebook


LEGIONOWSKI. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych, Malarskich na 100. lat Policji

2019-04-09 11:59:34

Komendant Stołeczny Policji zaprasza do udziału w konkursie pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich ,,100 lat Policji”, którego organizatorem jest Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych.

Ogólne zasady, warunki i przebieg konkursu reguluje Regulamin Konkursu Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich ,,100 lat Policji”.

(Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest poniżej w plikach do pobrania.

Konkurs przeznaczony jest dla amatorów i ma na celu wyłonienie najlepszej pracy w kategorii: scenicznej, literackiej, audiowizualnej i plastycznej. Eliminacje wojewódzkie w garnizonie stołecznym zostaną przeprowadzone przez Komendę Stołeczną Policji. Organizatorem finału ogólnopolskiego konkursu jest Komenda Główna Policji.

Zgłoszenia (prace konkursowe) z dopiskiem KONKURS ,,100 lat Policji”, można złożyć osobiście lub przesłać do Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji do dnia 15.04.2019 roku:

w Punkcie Obsługi Interesanta Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2
w Warszawie (w godz. 7.00-17.00),
przesyłką pocztową na adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz tablicy ogłoszeń w dniu 25.04.2019 r.

Najlepsze prace wyłonione w ramach eliminacji wojewódzkich wezmą udział w Finale Ogólnopolskim zgodnie z Regulaminem konkursu. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich będą eleganckie wieczne pióra.

Życzymy ciekawych pomysłów i sukcesów artystycznych!

 

Więcej informacji na stronie www.policja.waw.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *