LEGIONOWSKI. Ostatni dzień, żeby zaprotestować przeciwko pomysłom kolei

2020-12-17 5:20:55
Przypominamy, że do jutra może zaprotestować przeciwko pomysłom PKP w sprawie budowy nowych połączeń kolejowych na terenie naszego powiatu
WYPEŁNIJ ANKIETĘ: http://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ i wyślij na adres  ankieta@databout.pl

Przedstawione przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warianty przebiegu projektowanych linii kolejowych dla pociągów szybkich prędkości budzą zrozumiałe kontrowersje. Trudno się dziwić, skoro każdy z nich powoduje drastyczną ingerencję w środowisko naturalne oraz infrastrukturę. Tym samym przyczyniają się one do degradacji obszarów chronionych m.in. Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwatu Jabłonna. Spowodują też naruszenie integralności terenów zamieszkanych m.in. w zakresie komunikacji lokalnej.
Każda z projektowanych linii będzie miała negatywny wpływ na życie mieszkańców gmin Powiatu Legionowskiego, a szczególnie dla nas, mieszkańców Legionowa.
Nie tylko z uwagi na uciążliwość ruchu szybkich pociągów, które będą przejeżdżały przez obszar miasta, ale również z powodu konieczności wyburzeń obiektów infrastruktury miejskiej, także tych będących istotnym elementem układu komunikacji lokalnej.
Wyburzenia objęłyby także znaczny obszar terenów silnie zurbanizowanych.
Trudno sobie też wyobrazić uciążliwości związane z budową linii biegnących przez miasto, nie wspominając o budowie tuneli, które miałyby powstać pod III Parcelą.
To rodzi również obawy odnośnie bezpieczeństwa budynków, pod którymi miałyby przebiegać te tunele.
Mieszkańcy obawiają się nie tylko koniecznych wywłaszczeń, ale także utraty wartości nieruchomości, które znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych linii kolejowych.
Nasze Stowarzyszenie jednoznacznie krytycznie ocenia przedstawione warianty przebiegu projektowanych linii.
W miniony piątek tj. 4 grudnia złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Biura Rady Miasta, w którym postulowaliśmy wypracowanie wspólnego stanowiska przez wszystkich legionowskich radnych.
Uważamy, że konieczne jest stanowisko naszych władz samorządowych w tej kwestii zwłaszcza, że organy samorządowe sąsiednich gmin już to zrobiły.
Czasu nie zostało zbyt wiele, gdyż termin na zgłaszanie uwag wyznaczony został do 18 grudnia br.
Warto podkreślić, że każdy z nas ma prawo przesłać swoją opinię w ramach trwających konsultacji społecznych, do czego gorąco zachęcamy.
Można to zrobić przez Internet, korzystając z poniższego linku:http://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Ankiety należy odesłać na adres ankieta@databout.pl do dnia 18 grudnia 2020 włącznie.

Pamiętajmy, iż wszelkie zgłoszone przez Państwa uwagi mogą odegrać kluczową rolę w docelowym kształtowaniu przebiegu nowo projektowanych korytarzy kolejowych.

Red/ Nasze Miasto Nasze Sprawy facebook

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *