Facebook


LEGIONOWSKI. Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

2021-08-26 5:27:50

Rozpoczęcie roku szkolnego 20211/22 zbliża się wielkimi krokami. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, przygotowania na przyjęcie uczniów, są już na ostatniej prostej

19 sierpnia starosta legionowski Sylwester Sokolnicki oraz wicestarosta Konrad Michalski, odpowiedzialny za kwestie związane z oświatą, spotkali się z dyrektorami powiatowych szkół i placówek oświatowych na roboczej naradzie. Spotkanie dotyczyło podsumowania rekrutacji do klas pierwszych oraz aktualizacji planów organizacyjnych i finansowych na rok szkolny 2021/2022. Aktualnie w szkołach trwają jeszcze egzaminy poprawkowe uczniów, którym nie powiodło się na egzaminie maturalnym, a także tych, którym nie udało się jeszcze uzyskać promocji do następnej klasy. W rekrutacji zasadniczej (nadal trwa rekrutacja uzupełniająca), do szkół prowadzonych przez Powiat zrekrutowano 418 uczniów, z czego 85,17% to mieszkańcy naszego powiatu, a 14,83% to mieszkańcy miedzy innymi powiatu nowodworskiego i Warszawy. Największą popularnością, jak co roku, cieszyły licea ogólnokształcące (264 uczniów), a następnie technika (89 uczniów) i szkoły branżowe I stopnia (65 uczniów). Najwięcej nowych uczniów (238) rozpocznie naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie, w 7 oddziałach klasy pierwszej ogólnodostępnych i w jednym oddziale mistrzostwa sportowego (chłopcy – piłka nożna i dziewczęta – piłka siatkowa). Drugi rok z rzędu żadnych problemów rekrutacyjnych nie miało także legionowskie technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Pojedyncze wolne miejsca są jeszcze tylko w szkołach branżowych I stopnia w Legionowie i Serocku.

Bez większych problemów przebiega także przygotowywanie aneksów arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny. Trwają ostatnie rozmowy dyrektorów z kandydatami w celu zapewnienia pełnej obsady etatowej nauczycieli. Do szkół dotarły już i są wdrażane nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji i Nauki, które będą obowiązywały od 1 września. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach pandemii.

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat złożyły także wnioski do MEiN dotyczące zapotrzebowania na bezpłatny sprzęt i środki ochrony (stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury oraz środki ochrony osobistej i termometry).

Dyrektorzy już zapoznali się, a Rady Pedagogiczne wkrótce to uczynią, z wytycznymi MEiN w zakresie organizacji szczepień w szkołach. W pierwszym i drugim tygodniu września odbędą się lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz zbierane przez wychowawców będą zgody rodziców i opiekunów prawnych na zaszczepienie dzieci. Szczepienie wszystkich chętnych odbędzie się w dniach 13-19 września albo na terenie szkoły, albo w punkcie przygotowanym przez ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą dyrektorzy szkół po konsultacjach z rodzicami.

Dyrektorzy szkół zostali także zapoznani z projektami zmian w programie MEiN „Aktywna tablica” oraz z nowym programem pilotażowym, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Tradycyjnie także dyrektorom szkół przypomniano o terminach i wadze wprowadzania danych do bazy danych oświatowych, czyli do tzw. SIO.

Dokładną i ostateczną liczbę uczniów, którzy będą się uczyć w szkołach prowadzonych w przez Powiat Legionowski w nadchodzącym roku szkolnym poznamy dopiero pod koniec września.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *