LEGIONOWSKI. Pęcherzyki żółciowe, tarczyce, przepukliny oraz leczenie otyłości

2023-01-21 1:25:15

 

Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala WIM w Legionowie, kierowany przez dr n. med. Rafała Marszałka w ciągu roku przyjął ponad 1300 pacjentów oraz przeprowadził ponad 1000 operacji. Plany na kolejny rok są jeszcze bardziej ambitne

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej
– dr n. med. Rafał Marszałek

Przed rokiem, w styczniu 2022 r., dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka został otwarty Szpital w Legionowie będący filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) przy ul. Szaserów w Warszawie. „Podpisałem decyzję, która oznacza zatwierdzenie koncepcji rozbudowy i wzmocnienia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W praktyce oznacza to, że tutaj w Legionowie powstanie filia tego instytutu. Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Legionowa i powiatu legionowskiego” – podkreślił wtedy szef MON. Z kolei gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM mówił, że, uruchomienie szpitala w Legionowie w istotny sposób poprawi poziom opieki medycznej, na jaki będą mogli liczyć mieszkańcy miasta i powiatu legionowskiego.

Ponad tysiąc operacji

Nadrzędną ideą, która zdecydowała o organizacji i sposobie funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego publicznego charakteru, było zapewnienie potrzebującym chorym dostępu do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziedzinach medycyny takich jak: chirurgia, ginekologia oraz okulistyka.
Oddział Chirurgii Ogólnej, kierowany przez dr n. med. Rafała Marszałka w ciągu 11 miesięcy działalności przyjął ponad 1300 pacjentów, w większości mieszkańców powiatu legionowskiego. Przeprowadzono również ponad 1000 operacji, zarówno tych planowych, jak i w trybie ostrodyżurowym. Na oddział trafiają różne przypadki wymagające interwencji chirurgicznej. Jednak wyspecjalizował się on w leczeniu kamicy i stanów zapalnych pęcherzyka żółciowego, przepuklin powłok brzucha, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób gruczołu piersiowego, a także w operacyjnym leczeniu otyłości. – „Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków na Mazowszu, który wykonuje operacje przytarczyc” – dodaje dr Marszałek.

Jak wygląda chirurgia

Na stałe w oddziale pracuje 6 lekarzy specjalistów – chirurgów, a także 17 pielęgniarek i 15 instrumentariuszek. Oddział pełni specjalistyczny 24-godzinny dyżur w zakresie chirurgii ogólnej, zapewniając pomoc w nagłych wypadkach dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Dla pacjentów wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub terapii wsparcie stanowi Szpital-Matka – Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie. Na oddziale chirurgii znajduje się 15 łóżek, w tym 4 stanowiska intensywnego nadzoru (monitorowane), 1 sala tzw. izolatka oraz 5 dwułóżkowych, komfortowych, klimatyzowanych sal dla pacjentów z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. Oddział przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przylega do niego nowocześnie wyposażony blok operacyjny.
Aby skorzystać z usług oddziału chirurgii w legionowskim szpitalu, pacjenci mogą zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Po konsultacji chirurgicznej, podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani zostają do Oddziału z wyznaczonym terminem operacji. Istotne jest, że zarówno w czasie kwalifikacji do zabiegu, jak i podczas dalszej kontroli ambulatoryjnej pacjenci pozostają pod opieką tego samego zespołu lekarskiego.

Szybko i sprawnie

Jak mówi dr Marszałek, tak mały oddział ma swoją specyfikę. Jego zaletą jest to, że pacjenci do planowych zabiegów przygotowywani są w trybie ambulatoryjnym. Do oddziału przychodzą już przygotowani, na samą operację i możliwie szybko, jeżeli stan zdrowia pozwala, są wypisywani do domu. Ponadto dużo operacji wykonywanych jest w sposób mało inwazyjny, techniką laparoskopową. Pozwala to na szybszy powrót do pełnej aktywności fizycznej, skraca czas hospitalizacji, czas rekonwalescencji. Znacznie poprawia również komfort pacjenta po zabiegu. Dalsza opieka jest także w trybie ambulatoryjnym. – „Z punktu widzenia chorego to jest plus, bo nie leży długo w szpitalu. nie jest narażony na jakieś szpitalne infekcje. Jednocześnie pozwala to skrócić czas hospitalizacji średnio do ok. 2,5 doby, a dzięki temu możemy pomóc większej liczbie pacjentów i skrócić kolejkę” – dodaje lekarz.

Leczenie otyłości

W sierpniu 2022 r. Oddział Chirurgii Ogólnej szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczął realizację programu KOS-BAR, tzn. chirurgicznego leczenia pacjentów z otyłością patologiczną. – „Zainteresowanie pacjentów jest bardzo duże. W związku z tym, że otyłość jest dużym problemem w Polsce, to ci chorzy do nas trafiają z różnych rejonów kraju. Dlatego chcemy tych operacji otyłości robić jeszcze więcej, bo to jest duży problem” – mówi dr Marszałek.
Program KOS-BAR zakłada kompleksową, koordynowaną opiekę nad pacjentem, realizowaną przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą chirurg, internista, dietetyk, psycholog i fizjoterapeuta. Leczenie operacyjne poprzedzone jest przygotowaniem pacjenta według indywidualnie stworzonego planu opieki, który obejmuje także okres po zabiegu, aby zapewnić jak najlepsze długotrwałe efekty terapeutyczne.

Plany na przyszłość

Według dr Rafała Marszałka, plany jakie były zakładane przy tworzeniu Oddziału Chirurgii Ogólnej udało się zrealizować, a nawet zrobić więcej. – „Zakładaliśmy, że ilość tych zabiegów będzie mniejsza. Pozytywnie nas zaskoczyło, że udało się zrobić tyle tych operacji. Sprawdził się też wypracowany w gronie chirurgów system krótkiej hospitalizacji (kwalifikowania do zabiegów i opieki nad pacjentem). Dlatego na tym nie poprzestajemy. Skoro ten system się sprawdził, zamierzamy go kontynuować i robić jeszcze więcej” – mówi dr Marszałek.
W związku tym, legionowscy chirurdzy planują w kolejnym roku przeprowadzić jeszcze więcej operacji pęcherzyków żółciowych, tarczyc i przytarczyc, przepuklin brzusznych, a także operacji leczenia otyłości. Chcą również skrócić czas hospitalizacji przy zachowaniu wszystkich standardów opieki i bezpieczeństwa chorego. Tak żeby umożliwić mieszkańcom i pacjentom szybszy dostęp do świadczeń medycznych.

Maciej Lerman

CZYTAJ WIĘCEJ:

3 tys. pacjentów kardiochirurgicznych

Minister Mariusz Błaszczak o szpitalu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *