LEGIONOWSKI. Pełne ręce roboty – podsumowanie pracy policji

2019-02-17 4:02:52

W 2018 r. policjanci z Powiatu Legionowskiego nałożyli 10,5 tys. mandatów karnych i przeprowadzili 27 tys. kontroli pojazdów. Na terenie powiatu w 41 wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 46 osób, a 3 osoby zginęły w wypadkach drogowych


Pod koniec zeszłego roku, Starosta Robert Wróbel złożył na ręce Wojewody mazowieckiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. Możemy w nim przeczytać wiele ciekawych statystyk z pracy policji w naszym powiecie.
Komenda Powiatowa w liczbach
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco: 224 etatów policyjnych, w tym: 12 wakatów, 40 pracowników cywilnych. W trakcie realizacji zadań służbowych na terenie Powiatu, policjanci nałożyli 10539 mandatów karnych oraz dokonali 12714 pouczeń. Dzielnicowi w 2018 r. odbyli 525 spotkań ze społeczeństwem i 45 spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego.
Powiat ma problem z przemocą w rodzinie
Jak możemy przeczytać w sprawozdaniu, Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i jednostek podległych sporządzili 190 formularzy „Niebieska Karta”. Co według autorów sprawozdania, wskazuje na występowanie w Powiecie problemu związanego z przemocą w rodzinie. Procedurę wszczęto w 165 przypadkach, zatrzymano 33 osoby, w tym 31 mężczyzn oraz 2 kobiety, wobec których istniało uzasadnione podejrzenie,że stosują przemoc fizyczną i psychiczną w rodzinie.
3 zabitych, 46 rannych i 514 nietrzeźwych
Funkcjonariusze z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odnotowali: 41 wypadków drogowych. Z powodu wypadków drogowych 3 osoby zostały zabite, a 46 zostało rannych. W ubiegłym roku na powiatowych drogach doszło do 1296 kolizji. W tym czasie dokonano 26939 kontroli pojazdów, nałożono 6692 mandaty, udzielono 1530 pouczeń, zatrzymano 742 prawa jazdy oraz 712 praw jazdy osobom 50+, zatrzymano również 814 dowodów rejestracyjnych oraz zatrzymano 514 nietrzeźwych kierowców.
556 podejrzanych
i 307 trzeźwiejących
W 2018 r. w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie przebywało ogółem 1070 osób. 556 osób przebywało w areszcie, ponieważ byli podejrzani o popełnienie przestępstwa, 162 osoby na podstawie polecenia Sądu lub Prokuratury, 307 osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 9 osób zatrzymanych prewencyjnie i 36 cudzoziemców oczekiwało tam na wydalenie.
KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *