LEGIONOWSKI. Ponad 0,5 mln zł na ochronę powietrza dla powiatu legionowskiego

2020-07-10 11:49:38

Ponad 562 tys. zł otrzymają wszystkie gminy powiatu legionowskiego na ochronę powietrza. Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza

Wczoraj (9 lipca) na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pojawiła się informacja dot. pomocy jaka zostanie udzielona powiatom: legionowskiemu, otwockiemu i wołomińskiemu. Jak informował marszałek Adam Struzik 3 mln zostaną przekazane na ochronę powietrza w ww. powiatach. Powiat legionowski otrzyma z tego tytułu ponad 562 tys. zł.
Pieniądze te zostaną wykorzystane m.in: na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła (w gm. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew) oraz zakup oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych (w gm. Serock).

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 3,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. 25 projektów zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *