LEGIONOWSKI. Powiat wyróżniony za innowacyjność

2020-03-03 8:43:45

Wyróżnienie dla Powiatu Legionowskiego zostało przyznane za projekt „Pracujące soboty”. Aby zapewnić większą dostępność dla mieszkańców, urząd starostwa w Legionowie już od 2018 r. pracuje bowiem również w soboty w godz. 8.00 – 12.00. Konkursu „Innowacyjny Samorząd” organizuje Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej


Konkurs „Innowacyjny Samorząd” wyłania i nagradza najbardziej innowacyjne samorządy. Jego celem jest promocja kreatywnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
W konkursie wystartowało łącznie 181 samorządów, które nadesłały 304 projekty.
Powiat Legionowski otrzymał wyróżnienie za projekt „Pracujące soboty” obejmujący zmianę pracy urzędu w taki sposób, że poza zwykłymi dla urzędów administracji publicznej godzinami pracy w dni powszednie (wtorek – piątek) od 8.00 do 16.00 i w poniedziałki do 18.00, zapewniono obsługę mieszkańców w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 12.00. Jak tłumaczy Starostwo Powiatowe w Legionowie, uruchomienie z początkiem 2018 r. pracujących sobót to odpowiedź na potrzebę mieszkańców, aby obsługa administracyjna była dostępna w czasie nie kolidującym z ich aktywnością zawodową czy edukacyjną. Dzięki zaprojektowanej i przeprowadzonej w legionowskim starostwie reorganizacji pracy, mieszkańcy mogą załatwić swoje sprawy bez konieczności brania urlopu czy zwalniania się u pracodawcy. Wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd” jest potwierdzeniem najwyższej jakości, nowoczesności i postępu w zakresie świadczenia mieszkańcom usług administracyjnych przez legionowski samorząd powiatowy.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *