LEGIONOWSKI. Pożar w zegrzyńskich koszarach

2018-11-05 7:25:57

 

30 października br. przeprowadzony został ćwiczebny alarm pożarowy połączony z ewakuacją ludzi i mienia z udziałem sił i środków na terenie zegrzyńskiego kompleksu koszarowego. Efekty potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia i profesjonalizmu uczestniczących w nim osób

Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo – ewakuacyjnej w razie pożaru oraz doskonalenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w umiejętności postepowania na wypadek pożaru.

Do szkolenia przyjęto „Założenie ćwiczebne” umożliwiające uruchomienie sił i środków własnych, a następnie współdziałających sił ratowniczych. Zakładało ono wybuch pożaru w budynku 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a w przypadku  zmiany kierunku wiatru lub niekorzystnego rozwoju sytuacji pożarowej mogło to zagrozić znajdującym się w pobliżu innym budynkom magazynowym.

W szkoleniu uczestniczyły służby dyżurne zegrzyńskiego kompleksu koszarowego, Wojskowa Straż Pożarna CSŁiI, pododdział alarmowy, grupy ewakuacyjne, siły medyczne oraz siły i środki z KP PSP, a ich działanie przeprowadzone zostało z zachowaniem obowiązujących procedur i nie budziło zastrzeżeń.

Alarm został przeprowadzony jako wspólne zamierzenie szkoleniowe z udziałem 26 WOG, a odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie był inspektor ochrony przeciwpożarowej Centrum st. chor. sztab. Lesław Kurdziel.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof BARAN

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *