LEGIONOWSKI. Program – Moja Woda

2020-07-08 6:32:40
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków z programu Moja woda na dofinansowanie przedsięwzięć które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.)

„Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości m.in. przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego / podziemnego, otwartego /zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego czy samych zbiorników retencyjnych szczelnych /infiltracyjnych bądź nadziemnych otwartych od 2 m3 pojemności /nadziemnych zamkniętych od 1 m3 pojemności.

Wnioski można składać poprzez konto w Portalu Beneficjenta na stronie http://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu beneficjenta).

Więcej informacji dostępnych na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda/

Regulamin programu „Moja Woda” dostępny pod adresem: http://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin_Moja_Woda.pdf

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *