LEGIONOWSKI. Przebudowa DK61 – wybrano wykonawcę odcinka Legionowo – Zegrze

2020-11-04 12:44:22

Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę DK61 Legionowo – Zegrze 

Wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą, umożliwiło zatwierdzenie przez ministra infrastruktury aneksu do Programu inwestycji, zwiększającego środki na realizację tego odcinka.

– Nie ustajemy w działaniach na rzecz sprawnej realizacji inwestycji drogowych. Obok budowy dróg szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe, dbamy też o istniejącą sieć dróg krajowych, stąd decyzja o rozbudowie DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze. Dzięki prowadzonym inwestycjom podnosimy komfort i skracamy czas podróży oraz zwiększamy bezpieczeństwo na drogach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– To kolejny etap rozbudowy DK61 w kierunku Zegrza, gdzie dwujezdniowa droga połączy się z dalszym fragmentem aż do obwodnicy Serocka. Równocześnie przygotowujemy dokumentację na budowę ok. 17–kilometrowej obwodnicy Pułtuska. Te wszystkie inwestycje ułatwią w przyszłości podróż w kierunku Kurpi i Mazur – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres pracGDDKiA

Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kalendarium

29 czerwca 2020 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego

9 września 2020 r. – otwarcie ofert

3 listopada 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (wartość ok. 195 mln zł)

Przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę.

DK61 sukcesywnie rozbudowywana

Od 2006 roku trwają prace związane z rozbudową DK61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace zostały rozpoczęte od budowy wiaduktu nad torami PKP oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r. Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008. Od 2011 roku Serock omijamy wybudowaną obwodnicą.

 Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *