LEGIONOWSKI. Przedłużenie obwodnicy Jabłonny

2021-01-07 4:42:54

Rada Powiatu zaplanowała środki na analizę możliwości przedłużenia obwodnicy Jabłonny, od ronda przy Kauflandzie do granic Jabłonny. Chodzi o poprawę komunikacji na terenie powiatu

Zbudowana kilka lat temu obwodnica Jabłonny obecnie kończy się na rondzie przy Kauflandzie, gdzie łączy się z ul. Warszawską. Od dawna jednak istniały plany jej przedłużenia do granic wsi Jabłonna, gdzie obwodnica miałaby się łączyć z drogą wojewódzką nr 630 (DW630) biegnąca w kierunku Nowego Dworu Maz.
Powiat legionowski w budżecie na 2021 r. zaplanował środki w wysokości 50 tys. zł na analizę możliwości wykonania tej inwestycji. Analiza ta ma objąć uwarunkowania miejscowe, koszty społeczne i ewentualne koszty koniecznych wywłaszczeń, jeśli takie by wystąpiły. Jest to kolejna inicjatywa Powiatu Legionowskiego mająca na celu poprawę układu komunikacyjnego. Według wstępnych założeń, nowy odcinek obwodnicy miałby być drogą co najmniej klasy G w randze drogi wojewódzkiej lub GP (główna przyśpieszona) – krajowej.
Z informacji jakie uzyskaliśmy w starostwie powiatowym w Legionowie, wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna od lat istnieje rezerwa terenu na przedłużenie tej obwodnicy. Ponadto grunty przeznaczone w planie miejscowym pod budowę nowego odcinka stanowią w znacznej części własność samorządu województwa, co czyni realizację inwestycji bardzo realną.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *