Facebook


LEGIONOWSKI. Rezygnacja Zdzisława Sokalskiego

2019-04-04 4:45:32

Płk Zdzisław Sokalski zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Kombatantów przy Staroście Legionowskim. Za długoletnią współpracę uroczyście podziękowali mu starosta, zarząd Powiatu oraz radni podczas marcowej sesji Rady Powiatu


Zdzisław Sokalski był harcerzem Szarych Szeregów hufca „Rój – Tom” w Legionowie w okresie okupacji i łącznikiem w czasie Powstania Warszawskiego w I Rejonie VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Od lat 90. aktywnie działał w organizacjach kombatanckich. Jest współorganizatorem powstania miejsc pamięci związanych z walką o niepodległość Polski. Powołując Radę Kombatantów przy Staroście Legionowskim powierzono mu funkcję przewodniczącego. W swojej działalności skupił się na integracji środowiska kombatanckiego w realizowaniu celów związanych z kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Jest organizatorem spotkań kombatantów z różnych środowisk oraz inicjatorem wycieczek historycznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Urząd Miasta Legionowo, podczas których przekazywał wiedzę związaną z wydarzeniami z czasów walki o wolną Polskę.

red.

Komentarze

1 komentarz

  1. KLE odpowiedz

    Zmarł 21.02.2022 w Legionowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *