LEGIONOWSKI, Rozmowy nt. obwodnicy Jabłonny

2021-04-19 8:28:54

Budowa drugiego odcinka obwodnicy Jabłonny była przedmiotem spotkania, które odbyło się 15 kwietnia 2021 w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Rozmowy na temat tej inwestycji zostały zainicjowane przez Zarząd Powiatu w Legionowie, w imieniu którego starosta Sylwester Sokolnicki wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o powrót do koncepcji budowy tej drogi. Jako że powiat legionowski odnotowuje wciąż dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, należy zawczasu zadbać o rozwój sieci drogowej tak, aby dostosować ją do rosnącej liczby mieszkańców i pojazdów.

Wczorajsze spotkanie dotyczyło możliwych form współpracy Powiatu Legionowskiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (inwestor) i Gminy Jabłonna przy realizacji tego przedsięwzięcia. Jego pokłosiem mają być oficjalne wystąpienia stron, w których zadeklarują zakres, w jakim mogą partycypować w tej inwestycji, a następnie porozumienie, które to formalnie ureguluje.

Planowana droga obejmie pas gruntów zarezerwowanych na ten cel w planach miejscowych, biegnący od skrzyżowania ulicy Zegrzyńskiej z DK61 w Jabłonnie w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego do ul. Modlińskiej w Jabłonnie i po jej ewentualnym wybudowaniu pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości.

zdjęcia: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *