LEGIONOWSKI. Rozpoczęło się kolejne szkolenie mazowieckich Terytorialsów

2019-07-23 6:58:09

W sobotę, 20 lipca 2019 r. w Pomiechówku odbyło się kolejne wcielenie ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie rozpoczęło blisko 150 kandydatów w ramach 16-dniowego szkolenia podstawowego, którzy będą szkolić się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie

Ochotnicy z 65 batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka w sobotę rozpoczęli pierwsze szkolenie podstawowe.

Szkolenie to w praktyce będzie obejmowało naukę i doskonalenie umiejętności taktycznych i strzeleckich. Pierwszego dnia ochotnicy zostali umundurowani i wyekwipowani oraz zostali poddani „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. Następne dni obejmować będą wdrożenie elementów zielonej taktyki właściwej dla lekkiej piechoty.

Największy nacisk podczas szkolenia zostanie położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami będą również pomoc przedmedyczna i topografia.

Po ósmym dniu szkolenia dołączą do nich żołnierze rezerwy, którzy zrealizują szkolenie wyrównawcze (8-dniowe). Finałem szkolenia podstawowego będzie „pętla taktyczna”, podczas której Terytorialsi sprawdzą swoje umiejętności w praktyce.

Szkolenie zakończy się 4 sierpnia br. Wtedy to Terytorialsi o godz. 12.00 złożą przysięgę wojskową na placu przed Starostwem Powiatowym w Garwolinie i tym samym rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych prowadzonych w systemie weekendowym. Było to kolejne powołanie w ramach projektu Wakacje z WOT, dlatego dużą część stanowili uczniowie i studenci, pozostali to między innymi nauczyciel, pracownik muzeum, dziennikarka oraz wicestarosta.

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już ponad 1000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 200 żołnierzy zawodowych. Terytorialsi działają w obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności na terenie całego województwa mazowieckiego, gdzie głównym zadaniem jest pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni 20 500 żołnierzy, w tym 17 400 ochotników oraz 3 100 żołnierzy zawodowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *