LEGIONOWSKI. Rozśpiewało się niebo… Wspomnienie o Zdzisławie Cieślińskim [Wideo]

2017-09-01 10:21:13

Uśmiechnięty, uczynny i bardzo aktywny w środowisku kombatantów Armii Krajowej. Ponadto obdarzony doskonałym słuchem muzycznym i głosem, dzięki czemu Jego śpiew podczas spotkań był zawsze wielką atrakcją. Mowa o kpt. Zdzisławie Cieślińskim, który odszedł na wieczną wartę 16 sierpnia 2017 r. Będzie Go nam bardzo brakować!


Zdzisław Cieśliński ps. „Kolka” urodził się 8 stycznia 1931 r. w Olszewnicy Starej. Była harcerzem Szarych Szeregów i żołnierzem Armii Krajowej. Przeszedł różnorodne szkolenia harcerskiej. W okresie II wojny światowej brał udział w walce o niepodległość Polski. Należał wtedy do drużyny harcerskiej im. Andrzeja Małkowskiego, wchodzącej w skład hufca „Roju-Tom”. Jego drużynowym był Ryszard Brzeziński, dowódca sekcji w 709 plutonie 3 kompanii I rejonu „Marianowo-Brzozów”, która wchodziła w skład VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK. „Kolka” był harcerzem w 2 zastępie Zawiszaków od 1 stycznia 1944 r. do sierpnia 1944 r. Brał udział w akcjach małego sabotażu, malował hasła antyhitlerowskie, pełnił służbę łącznika w akcjach dywersji. W czasie Powstania Warszawskiego na terenie Legionowa był w dyspozycji dowódcy 709 plutonu porucznika Aleksandra Gierymskiego , w służbie pomocniczej.
Od początku lat 90-tych był mocno zaangażowany w pracę kombatancką, zarówno w Legionowie, jak i Warszawie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Za swoją aktywną służbę kombatancką został mianowany do stopnia kapitana wojska polskiego.
Msza św. żałobna odprawiona została 19 sierpnia w Warszawie, a pogrzeb odbył się w Chotomowie.
Cześć Jego pamięci!

Weterani i członkowie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha oraz Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Legionowie, o.ga.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *