LEGIONOWSKI. Sezon grzewczy (smogowy) rozpoczęty

2018-11-30 4:27:02

Wraz z obniżeniem się temperatury rozpoczął się sezon grzewczy. Według nowych przepisów od tego roku kategorycznie zabrania się palenia miałem i mułem węglowym. Ponadto właściciele starych pieców mają czas na ich wymianę do końca 2027 r.


W domach jednorodzinnych rozpoczął się sezon grzewczy. Wraz z obniżeniem się temperatury wzrosło zagrożenie smogiem. Od tego roku zaostrzone zostały przepisy dotyczące tego czym ogrzewamy nasze domy. Po wprowadzeniu tak zwanej „Uchwały antysmogowej” kategorycznie zabrania się palenia miałem i mułem węglowym. Za niestosowanie się do zapisów uchwały grożą bardzo wysokie kary nawet do 5 tys. złotych.

Co to w ogóle jest SMOG?

Za problemy z powietrzem odpowiedzialny jest smog, który powstaje w sezonie grzewczym. Jest to mieszanina szkodliwych dla naszego organizmu związków chemicznych, składających się z tlenków siarki, azotu, metali ciężkich i pyłu PM2,5 i PM10. Związki oznaczone symbolami PM są najgroźniejsze dla człowieka, ponieważ są rakotwórcze. Cząsteczki pyłu PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów – czyli ich średnica stanowi jedną piątą grubości ludzkiego włosa. Takie cząsteczki mogą przenikać do układu oddechowego, a dokładniej do oskrzeli.

Koniec z piecami niskiej jakości

Od dnia podpisania uchwały, czyli od października zeszłego roku nie można już instalować pieców niższej jakości, które emitują do atmosfery dużo szkodliwych, trujących substancji. Jest to zmiana, która ma radykalnie poprawi jakość powietrza na terenie Mazowsza. Województwo mazowieckie jako czwarte, po małopolskim, śląskim i opolskim, opowiedziało się za poprawieniem jakości powietrza jakim oddychają ich mieszkańcy.

Jak ogrzewać zgodnie z uchwałą?

Od tego roku na terenie województwa mazowieckiego nie będzie wolno palić mułów, flotokoncentratów węglowych, mieszanek, które je zawierają, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, miałów (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm) oraz paliw zawierających biomasę np. mokrego drewna. Natomiast, do końca 2027 r. wszyscy mieszkańcy będą zmuszeni do wymiany swoich pieców, czy kominków na jednostki co najmniej 5-tej klasy.

Wysokie kary

Uchwała Antysmogowa przewiduje możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych. Inspekcje będą mogli przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz, prezydent miasta, upoważnieni urzędnicy urzędów miejskich i gminny, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W Legionowie takie inspekcje przeprowadza Eko Patrol. Za niezastosowanie się do nowych przepisów będzie grozić kara od 500 do nawet 5000 zł.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *