LEGIONOWSKI. Służby do raportu

2016-12-02 10:22:53

Od początku roku do końca października na terenie powiatu legionowskiego odnotowano 26 wypadków drogowych w tym dwa śmiertelne, zatrzymano 655 praw jazdy, wypisano 13 tys. mandatów, wybuchło 314 pożarów. Odnotowano też ponad 7,5 tys. wyjazdów karetek, trzy zatrucia zbiorowe i dwa utonięcia w Zalewie.

W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w starostwie, które odbyło się 23 listopada, wzięli udział przedstawiciele gmin, policji, straży pożarnej, WOPR, PCPR, straży miejskiej i straży gminnych, służby zdrowia i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

26 wypadków i 314 pożarów
Policja przedstawiła dane statystyczne dotyczące okresu od stycznia do końca października 2016 r. Było 26 wypadków drogowych, w tym dwa ze skutkiem śmiertelnym. Policja zatrzymała też 655 praw jazdy, głównie w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h. Ponadto na terenie powiatu legionowskiego wypisano w sumie ponad 13 tys. mandatów i udzielono blisko 7 tys. upomnień. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba kolizji. Natomiast nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa 62 strażaków etatowych. Ich działania wspiera 387 ochotników. Do października br. odnotowano 1704 zdarzeń, w tym 314 pożarów o różnej wielkości i zasięgu. Ponadto straż pożarna prowadzi kampanie edukacyjne, wśród nich dotyczącą zagrożenia związanego z ulatnianiem tlenku węgla z instalacji grzewczych i sanitarnych.

Ponad 7,5 tys. wyjazdów karetek
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna odnotowała 3 zgłoszenia zatruć zbiorowych. Dwa z nich potwierdziły się i wynikały z niewłaściwego przechowywania żywności. Z kolei przedstawicielka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowała o trzech zgonach na obszarze akwenów wodnych – dwóch utonięciach i jednym będącym skutkiem nagłego zatrzymania krążenia na łodzi. WOPR jest już także gotowy na zimę. Informacji o opiece medycznej udzielanej mieszkańcom powiatu udzieliła dyrektor NZOZ „Legionowo” Dorota Glinicka. W powiecie stacjonują 4 karetki – dwie specjalistyczne i dwie przewozowe. Do końca października uczestniczyły one w 7 585 wyjazdach.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *