LEGIONOWSKI. Spotkanie kuratorów z dzielnicowymi

2019-03-08 1:34:55

W legionowskiej komendzie odbyło się spotkanie dzielnicowych z terenu naszego powiatu z kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Legionowie. Celem spotkania było usystematyzowanie zasad wzajemnej współpracy, w szczególności poprzez bieżące uaktualnianie zagadnień związanych z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia Sądu w związku z popełnieniem przez nich czynów karalnych

W minionym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie odbyło się spotkanie  dzielnicowych z terenu powiatu legionowskiego z przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Legionowie.

Celem przedsięwzięcia było określenie procedur współpracy służby kuratorskiej i funkcjonariuszy Policji w odniesieniu do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych, w tym również związanych z przemocą w rodzinie. Spotkanie służyło przede wszystkim wypracowaniu jednolitych form interwencyjnych mających na celu szybkie i sprawne działanie obu służb wobec sprawców przestępstw.

Policjanci, szczególnie dzielnicowi oraz kuratorzy pracujący w danych rejonach służbowych na bieżąco współpracują w zakresie wymiany informacji dotyczących osób skazanych oraz na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych.

KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *