LEGIONOWSKI. Sprawdź czy Cię wywłaszczą! – Wywłaszczenia pod budowę DK 61

2018-08-27 5:41:33

Przebudowa drogi krajowej nr 61, od Legionowa do ronda w Zegrzu Południowym wiąże się z wywłaszczeniami. W połowie sierpnia Wojewoda Mazowiecki podał do wiadomości publicznej numery działek, przez które przebiegać ma zmodernizowana nitka krajówki


14 sierpnia Wojewoda Mazowiecki udostępnił listę działek, przez które ma przebiegać zmodernizowana DK 61. Działki, o których mowa znajdują się na odcinku od granicy Legionowa z Wieliszewem do ronda w Zegrzu Południowym.

Podzielą działki

Część działek, które będą wywłaszczone pod budowę drogi zostaną podzielone. W Michałowie Reginowie działki nienależące do Skarbu Państwa ani do inwestora, przeznaczone do podziału i wywłaszczenia pod inwestycję z obrębu 19 oznaczone są następującymi numerami: 118/4, 1099/11, 126/19, 126/8, 127/2, 127/3 oraz 1098. Podobny zabieg spotka działki w Stanisławowie Drugim, w obrębie ewidencyjnym 14 z numerami: 115/15, 18, 17/7, 17/6, 16, 6, 5, 2 oraz 1/1.

Zgłoś swoje uwagi

Jak poinformował Wojewoda Mazowiecki, właściciele wymienionych działek oraz osoby zainteresowane ich przekształceniami mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach poniedziałek 13-16 oraz środa i piątek 8-12.

Odszkodowania

W przypadku kiedy Wojewoda Mazowiecki zdecyduje wywłaszczyć właściciela danego terenu, część działki stanie się własnością skarbu państwa. Po wycenie nieruchomości odszkodowanie wypłaci Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Warszawie jako wykonawca inwestycji.

KT

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *