LEGIONOWSKI. Starosta docenił najlepszych uczniów

2021-10-06 6:52:38

Już po raz 15. wręczono nagrody Starosty Legionowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. W tym roku wyróżniono 114 prymusów

Przyznawane od 2006 roku nagrody są wyrazem uznania dla trudu włożonego w naukę i osiągnięcie wysokich wyników. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej (powyżej 5.0) i przynajmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Najlepszą średnią ocen ze wszystkich nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 5.90. W sumie nagrodzono 96 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, 7 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie, 4 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku, 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz 3 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny otrzymał absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, który uzyskał 90% punktów z języka polskiego, 100% punktów z matematyki oraz 100% punktów z języka angielskiego.

Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2006 r. W ciągu piętnastu lat przyznano 829 nagród, a łączna wysokość środków własnych przeznaczonych dotąd na ten cel przez Powiat Legionowski wyniosła 1 240 000,00 zł.

źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *