Facebook


LEGIONOWSKI. STRABAG wygrywa przetarg na budowę szpitala

2019-08-29 8:20:14

Konsorcjum, któremu przewodzi firma STRABAG sp. z o.o. złożyło najlepszą czyli najniższą ofertę – 83 mln zł i tym samym wygrało przetarg na budowę szpitala w Legionowie. Najprawdopodobniej więc będzie ono wykonawcą inwestycji


W dniu 13 sierpnia br. otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy filii Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM), który ma działać w Legionowie. W szranki stanęło 4 oferentów proponujących ceny od ponad 83 mln zł do ponad 114 mln zł brutto.

Najniższa oferta

Przetarg na wyłonienie wykonawcy filii WIM w Legionowie ogłoszono już na początku lipca br. Najniższa okazała się oferta konsorcjum firm STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa (lider konsorcjum) i Ed. Zueblin AG ze Stutgardu (partner konsorcjum). Zaoferowana cena to 83 mln 110 tys 360 zł brutto. Oferta ta jako jedyna nie przekroczyła wysokości środków jakie zamawiający przeznaczył na planowaną inwestycję tj. ponad 84.4 mln zł brutto. Ogłoszony przetarg na budowę filii szpitala WIM w Legionowie ma jednoetapową formę, co oznacza, że ww. konsorcjum zwyciężyło w przetargu. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie upłynął jeszcze termin na wniesienie środków odwoławczych. A więc, w przypadku ich wniesienia termin na zawarcie umowy zostanie wydłużony do czasu ich rozstrzygnięcia.

Przygotowania w toku

Jeszcze przed przed zakończeniem przetargu, bo w dniu 2 sierpnia br. Starosta Legionowski Robert Wróbel w obecności Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, podpisał pozwolenie na budowę szpitala w Legionowie. Teraz rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Budynek szpitala przy ul. Zegrzyńskiej (róg ul. Strużańskiej) ma być gotowy do grudnia 2021 r., a pierwsi pacjenci mają tam trafić w  3. kwartale 2022 r. Konsorcjum, po podpisaniu umowy i wejściu na plac budowy, będzie miało 27 miesięcy na realizację inwestycji. Okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy. Firma SRABAG ma doświadczenie w budowie placówek medycznych, m.in. jest partnerem w konsorcjum budującego Szpital Południowy w Warszawie, rozbudowywało szpital w Lublinie oraz buduje szpital jednodniowy na warszawskiej Białołęce.

Co będzie w szpitalu?

Według założeń placówka w Legionowie ma być przystosowana do jednoczesnej hospitalizacji ok. 90 pacjentów. Szpital ma mieć 5 kondygnacji naziemnych i podziemny parking. W ramach nowej inwestycji planowane jest utworzenie bloku operacyjnego, składającego się z 2 sal operacyjnych oraz 5 oddziałów szpitalnych: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii oraz intensywnej opieki medycznej. Zatrudnienie w nowym szpitalu ma znaleźć blisko 250 osób – lekarzy, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego i pomocniczego. W założeniach ma on służyć nowo tworzonej dywizji wojsk operacyjnych, stacjonującym w Polsce wojskom sojuszniczym oraz dwóm mazowieckim brygadom obrony terytorialnej. Minister Mariusz Błaszczak zapewnił, że świadczenia dotychczas realizowane przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SPZOZ w Legionowie nadal będą wykonywane, a placówka, z rozszerzoną ofertą opieki medycznej, będzie dostępna również dla wszystkich mieszkańców Legionowa i regionu. MON na na budowę szpitala w Legionowie przeznaczyć ma 170 mln zł.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *