LEGIONOWSKI. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2021-04-02 12:23:01

2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w  2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia

Starostwo, jak co roku, włączyło się w obchody. Kolorem symbolizującym dzisiejszy dzień jest niebieski, dlatego hol urzędu przyozdobiono niebieskimi serduszkami, a pracownicy mają na sobie części garderoby w kolorze niebieskim.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Autyzm bardzo często współwystępuje z innymi diagnozami. Niektóre osoby ze spektrum autyzmu mają jednocześnie zdiagnozowaną niepełnosprawność intelektualną (ok. 30-40%). Często autyzmowi towarzyszą także ADHD (ok. 30-50%), zaburzenia lękowe (ok. 40%), depresja (ok. 30%), epilepsja (ok. 20%). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Autyzm diagnozowany jest u chłopców czterokrotnie częściej niż u dziewcząt.

W Polsce stosowanych jest kilkanaście metod terapii autyzmu. Niektóre z nich są specyficzne jedynie dla autyzmu i mają na celu całościowe wspomaganie rozwoju osoby autystycznej. Inne metody są metodami wspomagającymi, to znaczy, że są pomocne w rozwijaniu konkretnej umiejętności/sfery rozwoju lub w odpowiedzi na konkretne wyzwanie np. komunikacja alternatywna umożliwia naukę komunikacji osobom, które nie posługują się mową. Bez względu na wybraną ścieżkę terapii specjaliści są zgodni, że wsparcie rodziny i bliskich dla cierpiących na autyzm jest nieocenioną pomocą w drodze do sprawnego funkcjonowania.

 

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *