LEGIONOWSKI. Święto Policji… I garść informacji nt. formacji [Ikonografika]

2022-07-26 3:37:47

Według stanu na 1 czerwca 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego służbę pełniło 14,7 tys. policjantów. Dwie trzecie z nich zajmowało się prewencją, w służbie kryminalnej pracowało 29% mazowieckich policjantów

W 2021 r. w województwie mazowieckim Policja odnotowała 120,9 tys. przestępstw, ich liczba była o 9,7% wyższa niż w 2020 r. Przestępstw kryminalnych było 77,9 tys., gospodarczych – 28,9 tys., natomiast drogowych – 10,0 tys.

Zmniejszyła się skuteczność wykrywania sprawców przestępstw. W 2021 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 63,6% i w stosunku do 2020 r. był niższy o 1,1 p. proc. Dla przestępstw kryminalnych wskaźnik wykrywalności wyniósł 54,7%, gospodarczych – 71,4%, natomiast drogowych – 98,7%.

Na drogach województwa mazowieckiego w 2021 r. Policja zarejestrowała 3,1 tys. wypadków drogowych. W ich wyniku 375 osób poniosło śmierć, a 3561 zostało rannych. W porównaniu z rokiem poprzednim więcej było wypadków drogowych i rannych, ale ubyło ofiar śmiertelnych.

Źródło: GUS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *