LEGIONOWSKI. Szkoły zastrajkują

2019-04-02 6:11:20

Ogólnopolski strajk w oświacie ma wystartować 8 kwietnia. Nie ominie on również Powiatu Legionowskiego. Gminy oraz Starostwo Powiatowe zapewnia, że kwestia opieki nad uczniami zostanie ustalona w porozumieniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych


We wszystkich szkołach z terenu Powiatu Legionowskiego i większości przedszkoli przeprowadzono referendum przed strajkiem, który Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozpocząć 8 kwietnia. Jak poinformowały nas poszczególne gminy oraz Starostwo Powiatowe w 41 z 43 placówek oświatowych nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem. Akcja koordynowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – który domaga się m. in. przyznania pracownikom oświaty tysiąca złotych podwyżki – nie dotknie rodziców, którzy zapisali pociechy do szkół niepublicznych – z czesnym.

Legionowo

Pracownicy Referatu Edukacji w Legionowie poinformowali, iż wszystkie szkoły zarządzane przez gminę będą strajkować. Ponadto poinformowano nas, iż kwestia opieki nad uczniami ma zostać ustalona w porozumieniu z dyrektorami gminnych placówek kulturalnych. Nie wiadomo jednak, czy w placówkach oświatowych będzie zorganizowana opieka dla uczniów podczas strajku. Zdaniem pracowników referatu na takie ustalenia jest za wcześnie. Jak poinformowała Elżbieta Pazio z ZNP jedyną placówką na terenie Legionowa, która nie będzie strajkować jest przedszkole nr 11.

Jabłonna

Michał Smoliński z Urzędu Gminy Jabłonna poinformował nas, iż wszystkie szkoły z terenu gminy opowiedziały się za strajkiem. Zapewnił również, że gmina podejmie działania związane z opieką nad uczniami podczas jego trwania. – Będzie to zależne od skali strajku, odsetka pracowników niestrajkujących w każdej placówce, jego długości i formy. Kwestia opieki zostanie ustalona w porozumieniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych – poinformował Kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej gminy Jabłonna.

Wieliszew

Jak poinformowała nas Weronika Dzięgielewska z Urzędu Gminy Wieliszew, w placówkach, w których przeprowadzono referendum, zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za strajkiem. Na terenie Gminy Wieliszew 10 z 11 placówek oświatowych będzie strajkować. Wszystkie oprócz Przedszkola Samorządowego w Janówku, w którym żaden z pracowników nie jest zrzeszony w ZNP. – Gmina Wieliszew będzie na bieżąco monitorowała sytuację w poszczególnych placówkach. Dalsze kroki podejmiemy po zapoznaniu się z wynikami referendów w szkołach i przedszkolach. Być może konieczne będzie powołanie zespołu kryzysowego, którego zadaniem będzie reagowanie na zagrożenia wynikające ze strajku oraz minimalizowanie negatywnych konsekwencji protestu pracowników – poinformowała Kierownik Referatu Informacji i Promocji Gminy Wieliszew. – Inna kwestią będzie koordynowanie działań dyrektorów w zakresie planowanych na kwiecień egzaminów, tak by po wejściu w życie nowych przepisów odbyły się one bez zakłóceń. Na pewno jednak na dzień dzisiejszy należy liczyć się z utrudnieniami w pracy szkół i przedszkoli od 8 kwietnia do dnia zakończenia protestu. Strajkujące placówki nie zapewnią opieki, natomiast obowiązujące przepisy nie pozwalają opiekować się dziećmi nauczycielom z innych (niestrajkujących) placówek. Będziemy jednak starali się robić wszystko, by skutki protestu były jak najmniej odczuwalne dla uczniów i rodziców – poinformowała Weronika Dzięgielewska.

Serock

Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Serock opowiedziały się za strajkiem. Alicja Melion, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku poinformowała nas, iż władze gminy mają nadzieję, że do strajku jednak nie dojdzie. – Jeśli doszłoby do strajku, będziemy starać się wspólnie z Dyrektorami szkół, aby w czasie strajku zapewnić uczniom opiekę – dodaje dyrektor ZOSiP. Jedyną placówką, która nie będzie strajkować jest Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały.

Nieporęt

W gminie Nieporęt decyzję, w drodze referendum, o przystąpieniu do strajku podjęli nauczyciele ze wszystkich 6 szkół podstawowych. Jak informują pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie, do strajku nie przystąpią nauczyciele z przedszkoli gminnych. Podobnie jak w Serocku władze gminy mają nadzieję, że sytuację da się uratować. Jeśli tak się nie stanie, to opiekę nad dziećmi, której nie zapewnią rodzice, będą sprawować nauczyciele, którzy do strajku nie przystąpią. Urząd Gminy w chwili obecnej nie jest jednak znana liczba tych nauczycieli w poszczególnych szkołach, zwłaszcza że do strajku mogą dołączyć także ci z nich, którzy nie brali udziału w referendum. W sytuacji skrajnej, gdy nauczycieli niestrajkujących będzie za mało do objęcia opieką uczniów, którzy zadeklarują, że z powodu braku opieki rodzicielskiej będą przychodzić do szkół w czasie strajku, być może gmina będzie musiała włączyć do opieki nad dziećmi także inne instytucje, np. ośrodki kultury. Na razie jednak taka decyzja nie zapadła. W środę 27 marca wójt spotyka się z dyrektorami szkół, m.in. w celu oceny aktualnej sytuacji w poszczególnych szkołach i podjęcia ewentualnych niezbędnych czynności zaradczych.

Szkoły zarządzane przez Starostwo

Również w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie nauczyciele w większości opowiedzieli się za strajkiem. Niestety nie otrzymaliśmy oficjalnych informacji co Starostwo planuje zrobić z uczniami podczas strajku. Jak nas poinformowano na takie plany jest za wcześnie.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *