LEGIONOWSKI. Terytorialsi oferują pomoc samorządowcom

2019-12-05 6:57:58

3 grudnia br. w Zegrzu Południowym w ramach projektu PARASOL eksperci z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli administracji samorządowej spotkali się z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to czwarta edycja PARASOLA na terenie odpowiedzialności 5MBOT, a piąta na terenie Mazowsza

Jednodniowe warsztaty, tym razem zostały zorganizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie rejonu odpowiedzialności 54 batalionu 5 Brygady, czyli w powiecie legionowskim i wołomińskim oraz siedmiu dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Miały one na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe, do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, by skutecznie wykorzystywać potencjał wojska. W warsztatach wzięli udział m.in. starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej.

Spotkanie odbyło się z podziałem na dwa moduły, pierwszy – teoretyczny, podczas którego przedstawiciele 5 MBOT zapoznali zgromadzonych z możliwościami Terytorialsów w zakresie wsparcia władz jak i pozostałych służb mundurowych w działaniach kryzysowych.

Moduł drugi PARASOLA to pokaz sprzętu wchodzącego w skład Modułu Zadaniowego, który od stycznia  br. wystawia w gotowości każdy batalion mazowieckiej Brygady. W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Zaprezentowany moduł był tylko przykładowym zestawieniem sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb. Drugi panel to także prezentacja Zespołu Oceny Wsparcia, który 5MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości.

Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tys. żołnierzy, z czego ponad 1800 to żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Aneta SZCZEPANIAK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *