LEGIONOWSKI. Trwają prace nad studium wykonalności

2023-07-20 4:43:32

W kwietniu br. zakończyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez firmę Databout ws. proponowanych tras nowej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze). W ich trakcie omawiano dwa wcześniej wybrane korytarze. Teraz trwają prace nad studium wykonalności, które powinno się zakończyć w II półroczu 2024 r.

Przypomnijmy, w 2020 r. PKP PLK podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę ww. linii kolejowej. W tym celu opracowano 7 wariantów przebiegu linii (korytarzy), które były podane konsultacjom z mieszkańcami oraz samorządami w 2020 i 2021 r. Efektem prac firmy Databout, która zajmowała się konsultacjami, było wybranie przez PKP dwóch wariantów, korytarza 4 i 6.

Dwa korytarze
Wariant 4 – zakładał przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa. Następnie przy wejściu do Legionowa nowy tor miałby odgałęziać się w kierunku wschodnim i przechodzić przez teren Państwowego Instytutu Metereologii, a dalej tunelem pod terenem Centrum Szkolenia Policji. Następnie tor biegłby w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi, a przed Nasielskiem. Korytarz ten omija tereny cenne przyrodniczo w Topolinie, jak również tereny zurbanizowane w Skrzeszewie.
Natomiast wariant 6 zakładał przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa i dalej Chotomowa. Następnie, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Chotomowem i Janówkiem, nowy tor miałby odgałęziać się od istniejącej linii kolejowej i biec na północ przez las. Przebiegałby po zachodniej stronie Krubina i Miękoszynka. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi a przed Nasielskiem. Korytarz ten omija tereny jednostki wojskowej w Krubinie oraz cmentarz parafialny.

Co dalej z nowymi torami?

Jak udało nam się dowiedzieć od Karola Jakubowskiego z PKP nadal trwają analizy techniczne w ramach obecnie opracowywanej dokumentacji przedprojektowej. Zakończenie prac nad studium wykonalności ma nastąpić w II połowie 2024 r. Studium będzie podstawą do podjęcia decyzji o dalszej realizacji projektu, w tym wyborze ostatecznego wariantu. Jak zaznacza rzecznik PKP – Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Warszawą a Legionowem, Radzyminem, Nasielskiem i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków.

red.

Komentarze

2 komentarze

  1. Suchy odpowiedz

    Niech budują jak najszybciej w wariancie omijającym Legionowo

    1. Gruba odpowiedz

      A który to wariant omija Legionowo. Bo nie ma żadnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *